Surrogatprogram i Guatemala

Surrogatprogram i Guatemala


Bli föräldrar genom en surrogatprocess i Guatemala

Guatemala


Surrogatprogram i Guatemala vänder sig till samkönade killpar och ensamstående killar som vill bilda familj genom surrogatmödraskap.


IVF-process sker genom hjälp av lokal äggdonator och embryotransfer till surrogatmoder genomförs i Guatemala City. 


Kriterier för att bli godkända att starta ett surrogatprogram är att ha godkänt på de medicinska tester som kliniken kräver. 


I alla våra surrogatprogram inågr koordinering genom hela processen. Vi samarbetar bara med de bästa IVF-klinikerna och lokala juristerna i Guatemala City.


Kontakta oss så berättar vi mera hur vi kan hjälpa er att bilda familj genom en surrogatprocess i Guatemala.


01 Surrogatmoder


Alla surrogatmödrar ska ha minst ett eget barn. De går igenom såväl psykologiska som mediciska tester innan de blir godkända för en process. Matchning med surrogatmoder sker vanligtvis efter kliniken har skapat era embryo. Så det vet att det finns embryo att sätta in i surrogatmoderns livmoder.


Under hela graviditeten ges surrogatmoder psykologisk och medicinskt stöd. Hennes välmående är klinikens prioritet. Löpande genomförs konsultationer med läkare, ultraljud och klassiska tester som KUB mm.

 Läs mer här.


02 Äggdonator


Är ni behov av surrogatmoder och äggdonator har vi flera olika program för detta. Ni ges tillgång till en äggdonatordatabas där ni själva söker och hittar en äggdonator som passar just er. Alla äggdonatorer går igenom medicinska tester och ni får se profiler och bilder.


I programmen ingår lokal äggdonator. 


03 Processen

 

Surrogatmoder och fader registreras på barnets födelsebevis. När barnet är fött ska faderskapet fastställas med bla underlag som DNA-test, födelsebevis, avtal etc. Fastställan kan ske genom tingsrätt eller er kommun. Därefter kan ansökan om medborgarskap hos svenska ambassaden göras. Där de utfärdar tillfälligt pass för barnet att resa till Sverige med. Vår juridiska expert hjälper er genom alla steg. Väl hemma i Sverige fortsätter processen. Läs mer här om processen och här om vår legala support.

 


GUATEMALA 
PROGRAM

Från 58 500 USD

Program för par som vill betala för de kostnader som uppkommer under processens gång. Program med äggdonator.


  • Matchning med surrogatmoder
  • 1 IVF/ICSI
  • 2 embryo transfers
  • Lokal jurist
  • Tillgång till äggdonatordatabas

Våra länder


Vi har samarbeten främst i Ukraina, Georgien, Mexico, Colombia, Guatemala och USA. Men kan även erbjuda möjlighet i Kanada vid förfrågan. Vår mission är att hjälpa fler att få uppleva det fantastiska att bli föräldrar genom surrogatmödraskap. Vi kan hjälpa hetrosexuella gifta och ogifta par. Samkönade killpar och ensamstående män.