Surrogatmödraskap i Georgien

Surrogatmödraskap i Georgien


Surrogatprocess i Georgien är möjligt för heterosexuella par som är gifta eller sambo och varit skrivna på samma adress i minst 1 år.

SURROGATMÖDRASKAP FÖR HETROSEXUELLA PAR 

I GEORGIEN

Surrogatprogram i Georgien vänder sig till hetrosexuella par som lever under äktenskapsliknande förhållanden och som har behov av fertilitetsbehandlingen surrogatmödraskap.
Det är tydligt reglerat i lag vem som får genomgå en surrogatprocess
. Information finns på Parliament of Georgia och Ministry of Health Labor and Social Affairs. (Processen regleras I Artikel 143 och Artikel 144).

För att bli godkända att starta ett surrogatprogram i Georgien krävs inte dokumenterade medicinska skäl. Men krävs en medicinsk beskrivning varför kvinnan inte själv kan bära och föda fram ett barn.
From september 2020 måste par kunna uppvisa att de bor på samma adress sedan minst ett år tillbaka eller varit gifta i minst ett år för att få starta en surrogatprocess.

I alla våra surrogatprogram ingår koordinering genom hela processen.  Vi samarbetar bara med de bästa IVF-klinikerna och lokala juristerna i Tbilisi. Hela processen sker i Tbilisi som är Georgiens huvudstad.

Georgien

Program och priser


Vi arbetar med de två bästa klinikerna i Tbilisi Georgien. Båda klinikerna erbjuder olika program med egna ägg och/eller donerade ägg. Pris på tex "live birth program" kan bero på vilka övriga tilläggstjänster som ingår. Tex i några program ingår 2 mån boende. Nedan ser ni exempel på priser på program.

Standardprogram


Standardprogram för par som vill betala för ett baspaket där ett äggplock ingår och begränsat antal embryo transfer. Ytterligare kostnader som uppkommer under processens gång tillkommer. Program med egna ägg eller äggdonator.


  • Matchning med surrogatmoder ("SM")
  • 1 st IVF/ICSI
  • 2 embryo transfers ("ET")


fr. $ 45.200 

Life birth program


Garantiprogram för par som vill veta kostnaden och garanteras att kliniken fortsätt med försök till ett barn föds.


  • Matchning med surrogatmoder
  • Obegränsat antal IVF/ICSI
  • Obegränsat antal embryo transfers
  • Matchning med äggdonator
  • Live birth garanti
  • NIPT test
  • Beroende på program ingår boende och transfer


fr. $ 63.650