Surrogatmödraskap

Drömmer ni om ett barn?

Vi hjälper er starta en surrogatprocess

SURROGATMÖDRASKAP

 

 

Surrogatmödraskap innebär att en annan kvinna bär ert barn under graviditeten. Det finns ingen genetisk koppling mellan surrogatmodern och barnet. Utan surrogatprogram utgår ifrån en IVF process där ägg från den tilltänkta modern eller från äggdonator fertiliseras med den tilltänkta faderns spermie.

ÄGGDONATION

 

 De flesta som är ofrivlligt barnlösa är också ofta i behov av en äggdonator, så väl hetrosexuella som homosexuella tilltänkta föräldrar.

Alla våra destinationer erbjuder surrogatprogram med äggdonator ("ED"). Vissa erbjuder inlogg till databaser, medans andra matchas med er. 

Alla äggdonatorer går igenom medicinska- och psykologiska tester. Detta för att säkerställa att donatorns har en bra äggreserv och kvalitet.


LEGAL SUPPORT

 

 

Enligt svensk lag anser den som föder barnet vara dess moder och vårdnadshavare. För att ni så snart som möjligt ska kunna komma hem till Sverige med ert nyfödda barn och bli dess vårdnadshavare finns vår legala support till för att hjälpa er genom alla steg.


Behov av juridisk expertis från oss kan skilja sig berorend epå vart i Sverige ni bor och i vilket land barnet föds i. I alla länder samarbetar vi med lokala jurister med expertis för att bistå med den legala process som krävs i landet. Vi hjälper er med samtliga legala handlingar och agerar ert ombud. 

VÄLJA SURROGATPROGRAMVilket surrogatprogram passar dig/er bäst? Det beror på många faktorer och ekonomi såklart. Om ni är ett hetrosexuellt par kan det vara möjligt att tilltänkta moderns ägg går att använda i ett program. Men för att veta detta krävs fertilitetstester. För de som ej kan använda sina egna ägg, eller ej har några egna ägg erbjuds äggdonation. Det finns standardprogram med äggdonation och det finns "garantiprogram".

STANDARD PROGRAM

 

Med egna ägg eller äggdonator

 • "Standard" program innebär att det i priset är är begränsat hur många äggplock och embryotransfer ("ET") som ingår i programpriset.
 • Vanligt är att det ingår 1 IVF (ett äggplock, fertilisering av ägg, odling av embryo) och 2 ET.
 • I alla program går det att betala till för ytterligare ET om ni skulle ha kvar frysta embryo.
 • Det är oftast även möjligt att betala till för en ny IVF. Dvs om det inte finns några mer frysta embryo att återföra.
 • En ny IVF kan då göras med egna ägg eller att äggdonator bokas.
 • ET=Embryo transfer
 • ED=Äggdonator
 • IVF=In vitro fertilisering 

Priser beror på land


GARANTIPROGRAM

 

Utgångspunkten är äggdonator

 • "Garantiprogram" kan variera vad som menas med garanti. 
 • Vissa klinker erbjuder program där det är "unlimited" äggplock och ET tills graviditet uppnås. 
 • Andra kliniker begränsar till 1-3 IVF, men att det ingår ET med alla embryo som skapats, om det krävs. 
 • I garantiprogrammen är det nästan alltid äggdonator som gäller. Detta för att kliniken ska kunna säkerställa kvaliteten på äggen.
 • Klinikerna kräver också att tilltänkta faderns spermie ska ha tillräckligt bra kvalitet för godkänd för dessa program.
 • Ibland erbjuds möjligheten att göra ett försök med egna ägg och lyckas det inte måste man byta till ED.

Priser beror på land

DUBBELT GARANTIPROGRAM

 

För killpar

 • "Dubbelt garantiprogram" innebär allt som går att läsa under "Garantiprogram".
 • Skillnaden för ett dubbeltprogram, är att det erbjuds två surrogatmödrar.
 • Detta program är för killpar som vill dela på äggdonators ägg för att båda ska kunna bli genetiska pappor. 
 • I programmen ingår ofta att ytterligare äggdonator kan bokas om graviditet inte uppnås med de embryo som skapats. Men det är då ingen garanti att båda barnen har samma äggdonator.
 • Det är möjligt att göra processerna parallellt eller efter vartannat. 
 • Dessa program erbjuds vid våra samarbetskliniker i Colombia och Mexico.

Priser beror på land

unsplash