Surrogatprocessen

Hur fungerar en surrogatprocessAtt starta en surrogatprocess utomlands är det viktigt att vara påläst. Att förstå processen alla steg. Vi förklarar de olika stegen för dig. Här är en kort guide i nio steg,  för att förstå surrogatprocessen som leder till föräldraskap. Processen kan tyckas komplicerad, men den blir lättare att förstå ifall vi går igenom varje steg för sig.


Med hjälp och support av Surrogacy Sweden kan du snabbt och enkelt starta resan till att bilda familj.


Vår konsultation börjar alltid med en noggrann genomgång av dina förutsättningar och genomgång av alternativa kliniker över hela världen. När du känner dig bekväm och har valt ett lämpligt fertilitetsalternativ då börjar själva surrogatprocessen.


 Kontakta oss så berättar vi mer.

9 STEG


till föräldraskap

1. Välja land & program


Det är viktig att förstå de olika ländernas lagstiftning och skillnaderna mellan programmen.

Tex måste man vara ett hetrosexuellt gift par för att få göra en process i Ukraina. Medan i Georgien räcker det med att man är sambo. I Colombia och Mexico rekommenderar vi i första han killpar eller ensamstående män som vill bli pappa.


Vi går igenom era önskemål, behov och situation för att hitta bästa program för er surrogatprocess. Vi samarbetar med flera kliniker i Colombia, Ukraina, Georgien, Mexico, Guatemala och USA. för tillfället. Men vi utvärderar hela tiden nya alternativ.

2. Dokumentation & tester


För att bli godkända för att starta en surrogatprocess. Kräver respektive land olika intyg och tester. Därför behöver ni göra olika medicinska tester och undersökningar. För kvinnan kan det handla om att få svar på om egna ägg kan användas samt samtidigt säkerställa kvalitet på äggen och då avgöra sannolikheten för graviditet. Även mannen måste utreda kvaliteten på spermierna.  Även infektionstester ska tas för mannen och kvinnan om hon ska använda sina egna ägg. Vi kan hjälpa er med tips på var ni kan göra dessa  tester.


Exakt vilka tester hjälper vi er med, efter ni valt klinik och program, då de kan kräva lite olika tester. Men oftast väldigt lika.

3. IVF med egna ägg eller donerade ägg


I vissa fall beror infertiliteten både på livmoder och ägg, då behövs en äggdonator i surrogatprocessen.

För killpar är äggdonator alltid ett val, detta då surrogatmodern aldrig använder sina egna ägg.

En äggdonator så måste även denna individ göra medicinska tester för att säkerställa kvaliteten på äggen.


Ni matchas med donator genom förslag från kliniken eller via en databas.


Nästa steg ska den kvinna som ska plocka ägg genomgå hormonbehandling och förberedas för äggplock. Det innebär att ta hormonsprutor i ungefär två veckor innan själva äggplocket sker. I bland krävs det en längre behandling. Men den planeras individuellt utifrån testresultaten i dialog med behandlande läkaren som ger kvinnan ett protokoll att följa. Inför fertiliseringen av äggen, donerar fadern samtidigt sina spermier som oftast fryses ner på kliniken i väntan på nästa steg, dvs att befrukta äggen efter äggplock. Läs mer om IVF-processen här.

4. Matchning med surrogatmoder


 Efter att embryo har skapats. Är det möjligt att göra screening av embryona. Om ni valt det, tar den analysen ca 2 veckor. En del kliniker förespråkar screening av embryo innan återföringen, men det är helt upp till er om ni vill göra det om det inte ingår i ert program. När ni vet att ni har embryo för återföring. Så börjar processen med att matchas med en surrogatmoder.


Surrogatmödrar rekryteras och administreras av klinikerna själva eller deras agentur i respektive land. De kommer sedan att matcha er med en surrogatmoder som är kvalificerad för processen. Det vill säga har blivit antagen av programmet enligt landets lagar samt blivit godkänd efter lämplighetsprövning som medicinska och psykologiska tester. 

5. Embryo transfer


Fertiliseringen resulterar vanligtvis i flera livskraftiga embryon. De bästa kommer att användas först och resterande fryses ner ifall fler återföringar behövs. Kliniken förbereder surrogatmodern inför embryoinsättningen, embryo transfer ("ET"). När Surrogatmodern är redo görs insättningen av 1-2 embryo.


Graviditetsmöjligheten efter embryoinsättningen i surrogatens livmoder, beror på embryonas kvalitet, surrogatens mottaglighet och självklart en del tur att allt stämmer och är korrekt synkat.


6. Graviditet


Efter ungefär två veckor besöker surrogaten kliniken och tar blodprov. Är graviditet bekräftad sätts surrogaten under omedelbar mödravård. Där nästa besök handlar få bekräftat hjärtljud.


Undersökningar och ultraljudens frekvens varierar från klink och land. Vanligtvis sker de efter 12 veckor och därefter kvartalsvis där ni oftast får en möjlighet att medverka vid ultraljuden och samtidigt träffa surrogaten digitalt. Behov av fosterdiagnostik diskuteras i samråd med kliniken om frågeställningar skulle uppstå.

För att påskynda rättsprocessen bör ni börja tänka på tilltänkta namn för barnet ungefär i graviditetsvecka 20-25. För att då kunna börja förbereda alla handlinga inför den legala processen som vår juridiska expert hjälper er med. Läs mer här.

7. Födsel


Inför beräknat födelsedatum skall Intended Parents ("IP"), dvs ni blivande föräldrar vara förberedda och helst på plats där förlossningen sker. Vanligvis i graviditetsvecka 38.


Boende för er vistelse ska vara förberett likväl som packning samt de avtal och handlingar som ni måste ha med er för den administrativa och legala processen.


Det är viktigt att ni har med er alla dokument, blanketter, avtal och fullmakter för att inte fördröja processen.


Så snart ert barn är fött börjar byråkratin med att få barnets födelsebevis (birth certificate) ilandet det föds och sedan översättas och notarizeras,

8. Medborgarskap


Barn födda till svensk fader utomlands ska automatisk bli svenska medborgare. Vilket ansöks på ambassaden/konsulatet. Men för det krävs fastställelse av faderskap. När det är fastställt besöker ni ambassaden för att ansöka om samordningsnummer (barnets tillfälliga personnr). Det är skatteverket som utfärdar det och det kan ta ett par dagar. Därefter besöker ni ambassaden igen för passansökan. Processen skiljer sig något mellan länderna och här rekommenderar vi starkt att ni tar professionell hjälp för det kommer troligen påskynda er hemresa med veckor. Surrogacy Swedens jurist är specialiserade på dessa processer.

Genom bra förberedelse kan ni korta vistelsen utomlands, det gjorde vi.  Läs mer här.

9. Hemkomst & vårdnad

Alla IP oavsett land måste folkbokföra barnet i Sverige, samt driva ytterligare två processer för att båda föräldrarna (i de fall det finns två IPs) skall erhålla vårdnaden om barnet. Först att fadern ska få ensam vårdnad om barnet. För att sedan den andra föräldern tilltänkta mamman eller den andra pappan får genom gång en närstående adoption.


Även dessa steg bistår gärna Surrogacy Sweden.


Viktigt att tänka på det Försäkringskassan har 90 dagars regel för att fadern skall få ut de första 10 “pappadagarna” varför IP skyndsamt bör slutföra processen. 


Sen ska ni även skriva in barnet på BVC, boka tid för hörselkontroll mm.
"Tack vare en släkting som är fd domare fick vi råd att när vi skickade in stämningen för att fastställa faderskapet till tingsrätten be om att domen gäller dagen den tas. Det lyckades vi med och har på så vis hjälpt till att skapa en ny förutsättning för svenskar. Standard är annars att efter domen är fattad, ska man invänta att den vinner laga kraft efter 3 veckor. Men då det inte finns någon konflikt eller någon annan som gör anspråk på faderskapet kan domaren enligt svensk lag fatta beslut om att domen ska gäller från dagen den tas. Vi själv var förberedda på att stanna utomlands i 8-12 veckor. Vi kom hem efter en månad."


Surrogatmödrar.


Varför väljer kvinnor att vara surrogatmödrar?


Forskning visar på att ofta handlar det om att man haft en positiv upplevelse av graviditet och vill återuppleva den. Man känner någon som kämpat med barnlöshet eller känner något som varit surrogatmoder. I grunden vill man hjälpa till och hjälpa barnlösa. Känna ett man gör något bra. Men det handlar också i kombination av att man vill få ekonomisk hjälp till sin egen familj. 


Källa: Kneebone E, Beilby K, Hammarberg K (2022) a systematic review.