Legal support

VI HJÄLPER ER MED HELA LEGALA PROCESSEN

Läs mer om legala processen.

Så fungerar legala processen

"Tack var Markus juridiska expertis och Annas kontakter kunde vi tillslut resa hem med vårt barn från Georgien och bli deras vårdnadshavare. Ibland händer det oväntade saker på vägen som inte kunnat förutses. Landet slutade ge ut birth certificate. Men här stod verkligen Surrogacy Sweden på tårna för oss och löste det som behövde lösas.  Vi är evigt tacksamma och kan varmt rekommendera deras juridiska expertis"

Katarina och Anders


Surrogatmödraskap är inte uttryckligen förbjudet i svensk rätt. Av de bestämmelser som reglerar assisterad befruktning i lagen om genetisk integritet följer dock att metoden inte får tillämpas inom hälso- och sjukvården. Sverige saknar familjerättsliga regler anpassade till de födslar som ändå äger rum och där svenska par är inblandade. Att åka utomlands för en surrogatprocess är alltså inte olagligt.


Enligt dagens svenska lagstiftning är den kvinna som föder ett barn, barnets rättsliga mor. Det spelar ingen roll om hon använt sina egna eller någon annans ägg. Således är den kvinna som föder ett barn som är barnets mor även om barnet och kvinnan saknar en genetisk koppling.

Om barnets mor och far inte är gifta med varandra måste faderskapet fastställas för att erkännas rättsligt. Faderskapet kan fastställas antingen genom bekräftelse eller domstolsavgörande. Som huvudregel erkänner Sverige utländska faderskapsbekräftelser och domstolsavgöranden avseende faderskap.

 

I vissa länder går det dock inte att få faderskapet fastställt av domstol för barn födda genom surrogatarrangemang. Det är inte heller alltid möjligt att få en fastställelse genom bekräftelse på ett sätt som är giltigt i Sverige.

 

Faderskap kan under vissa förhållanden prövas i svensk domstol även om barnet och den tilltänkta fadern befinner sig utomlands. Socialsekreterare (familjerätten i en kommun) kan vidare i vissa fall hjälpa till med att fastställa faderskap vid surrogatarrangemang utomlands. Det bör dock noteras att socialsekreterarna inte har någon skyldighet att hjälpa till. Det rör sig endast om en möjlighet. Så detta varierar stort mellan kommunerna i landet.

 

Sverige erkänner inte vårdnadsavgöranden från de länder som traditionellt används vid surrogatarrangemang utomlands. Detta innebär att frågan om rättslig vårdnad om barnet oftast måste hanteras i svensk domstol. Det är också möjligt för en socialsekreterare (familjerätten) att godkänna ett vårdnadsavtal om ensam vårdnad till fadern. Vår erfarenhet är dock att många kommuner inte vill hjälpa till med vårdnaden vid surrogatarrangemang, varför man måste gå till domstol.

 

Vid hemkomst bör kontakt tas med Skatteverket så snart som möjligt för att anmäla att barnet har flyttat till Sverige. För att ha rätt till föräldrapenning krävs sammanfattningsvis att barnet flyttat till Sverige, att barnet tilldelats ett personnummer samt att minst en tilltänkt förälder har blivit erkänd som rättslig förälder och vårdnadshavare i Sverige.


Slutligen kvarstår närståendeadoption för den andra tilltänkta föräldern. Närståendeadoptionen inleds med en ansökan till tingsrätten som sedan beslutar att en hemutredning ska göras. Hemutredningen görs av en socialsekreterare och syftar till att utreda om adoptionen är för barnets bästa.

 

Det är många avtal, dokument m.m. som ska förberedas inför hemkomsten. Vi har full kontroll på allt detta och kan guida er i hela processen. Detta då vi gjort det själva och åt andra flera gånger.


Behöver ni juridisk support, kontakta oss så hjälper vi er >

Vi har juridisk expertis, kontakta oss idag

Behöver ni juridisk expertis eller legal support? Eller vill ni bara veta mer om hur det fungerar, kontakta oss så berättar vi mer.

REFERENSER

"Utan Annas kunskap och erfarenhet hade vi aldrig vågat ge oss i kast med processen att skaffa barn via surrogat. Anna var en stöttepelare och trygghet i denna resa, då hon hade gjort den själv innan och kunde tillvägagångssätt väl. Utan Annas guider (att starta processen och att komma hem med barnet) hade vår resa inte gått så smidigt som den gjorde. Vi är Anna evigt tacksamma att vi fått våra tvillingar!"


Familjen Robberts

– Robberts

"Vi startade våra tankar på surrogatprocess i mars 2018 efter att jag fått operera bort min livmoder akut. Hittade Surrogacy Sweden och fick fantastik bra med hjälp och tips. Snabbt gjordes första resan till Kyiv i juni för skriva kontrakt, sen tog det sig på andra försöket. Vi är nu 2019 lyckligt lottade föräldrar. Är tacksamma att ha Surrogacy Sweden som kan hjälpa till med i stort sett allt i denna lite skrämmande och omvälvande process."

– Camilla och Pierre

"Anna är fullt insatt i processen i helhet och har visat oss såväl känslomässigt stöd som juridisk vägledning. Det är så mycket att hålla koll på och kritiskt att det sker korrekt för att inte fördröja processen. Anna svarar snabbt på stor och små frågor och vi har uppskattat hennes kunnande."

– Joel och Johanna