Surrogatmödraskap i Ukraina

Surrogatmödraskap i Ukraina


Surrogatprocess i Ukraina är möjligt för heterosexuella par som är gifta och har dokumenterat medicinska skäl.

SURROGATMÖDRASKAP FÖR GIFTA HETROSEXUELLA PAR 

I UKRAINA

Surrogatprogram i Ukraina

änder sig till hetrosexuella gifta par som har dokumenterat medicinska skäl för att fertilitetsbehandlingen surrogatmödraskap.

Det är tydligt reglerat i lag vem som får genomgå en surrogatprocess (Order of the Ministry of Healthcare No 787“About the approval of the Procedure of assisted reproductive technologies use”from 09/09/2013).

Kriterier för svenskt par för att bli godkända att starta ett surrogatprogram är; godkända medicinska tester, notarizerat vigselbevis och läkarintyg för kvinnan om varför hon inte kan bära ett barn själv.

I PGD erbjuds och i Ukraina är det lagligt med "gender selection" och erbjuds i VIP programmet. Vid program med äggdonator kan första resan göras till Lviv. Födsel  kan ske i Lviv eller Kyiv.


I alla våra surrogatprogram ingår koordinering genom hela processen.  Vi samarbetar bara med de bästa IVF-klinikerna och lokala juristerna i Kyiv. 

Ukraina

Program och priser


Vi arbetar med de två bästa klinikerna i Lviv och Kyiv i Ukraina. Båda klinikerna erbjuder olika program med egna ägg och/eller donerade ägg ur databaser. Pris kan också beror på hur lång väntetid man är villiga att vänta på att bli matchad på en surrogatmoder. Nedan ser ni exempel på priser på program. 

Standardprogram


Standardprogram för par som vill betala för ett baspaket där ett äggplock ingår och begränsat antal embryo transfer. Ytterligare kostnader som uppkommer under processens gång tillkommer. Program med egna ägg eller äggdonator.


  • Matchning med surrogatmoder ("SM")
  • 1 st IVF/ICSI
  • 2 embryo transfers ("ET")


fr. € 39.000 

Life birth program


Garantiprogram för par som vill veta kostnaden och garanteras att kliniken fortsätt med försök till ett barn föds.


  • Matchning med surrogatmoder
  • Obegränsat antal IVF/ICSI
  • Obegränsat antal embryo transfers
  • Matchning med äggdonator
  • Live birth garanti
  • Beroende på program ingår boende och transfer


fr. € 64.900