IVF processen

IVF processen
Provrörsbehandling förkortas ofta IVF, som står för in vitro fertilisering och innebär att befruktningen äger rum utanför kvinnans kropp i ett provrör.

Vid IVF-behandlingen plockas ägg ut från äggstockarna för att bli befruktade med sperman i ett laboratorium.Kontakta oss så berättar vi mer.

TIPS PÅ LÄNKAR 

Nedan tipsar vi om bra länkar kring IVF, embryo och embryo screening.


Region Skåne; En film om hur IVF-process fungerar finns här.

Vårdguiden; beskriver IVF-processen här.


För att förstå skillnaden på olika embryo och blastocyster graderingar och kvalitet läs här och här.

 

Karolinska; För er som funderar på PGD eller PGS kan läsa mer om skillnaderna här och läsa information från Karolinska här.


Oxford Academic; läs mer om blastocyster och screening här.


IVF processen .
Om ni aldrig gjort IVF så är det svårt att först alla stegen i processen. Därför har vi tagit fram guider för att förstå vad som sker. När ni skrivit avtal med en kliniken och fått matchning med en surrogatmoder, så på börjar hon och den kvinna (IM eller ED) som ska plocka ägg sin hormonbehandling. Nedan är stegen för att skapa embryo.


1. Tester och protokoll alt äggdonator

Inför en hormonbehandling måste kvinnan göra hormontester vissa dagar i sin cykel. Detta för att behandlande läkaren ska kunna ta fram en behandlingsplan, dvs protokoll. Om ni ej kan använda egna ägg görs val av äggdonator via olika databaser eller att kliniken föreslår, eller om ni har en egen. Ska du plockaegna ägg, så krävs ytterligare medicinska rapporter som kan ta tid att få fram.Det är i detta skede som ni matachas med surrogatmoder och ev äggdonator.


2. Hormonbehandling och äggplock

Hormonsprutorna tas varje dag vid samma tidpunkt i ca 10-14 dagar, där beroende på "protokollet" kan vara så att andra hormonsprutor måste läggas till under behandlingen. När kvinnan har tillräckligt många utvecklade folliclar i rätt storlek (kontrolleras via ultraljud flera gånger underprocessen) då bokas tid in för äggplock. Inför äggplock så tas en ägglossningspruta exakt 36 timmar innan äggplock. Denna process går kvinnan igenom vars ägg som ska användas. Kvinnan gör äggplock och det är inte säkert att alla folliclar innehåller ägg. Sen är det inte säkert att alla är är mogna.


3. Fertilisering

Mannen lämnar spermie antingen innan kvinnan startar sin hormonbehandling och fryses ner i väntan på fertilisering. Annars kan mannen lämna färs spermiesamma dag som äggplock görs.

Mannen sperma fertiliseras med äggen, därefter får man svar på hur många av äggen som lyckades fertiliseras.


4. Odling

De som gjorde det odlas i 3-5 dagar. De flesta kliniker idag odlar till dag5, i detta stadie kallas embryona för blastocyster.


5. Screening av embryo
Om ni ska göra scereening av embryo (PGT-A, PGS eller PGD) så kan detta göras på enbart blastocyster. Svaret tarca 2 veckor. Det innebär att era embryo (blastocyster) frys ner i väntan på analysresultatet.


6. Embryotransfer

När resultatet kommer så väljer embryologen att återföra den eller de embryo som klarat testet. Övriga som klarat testet fortsätts vara nedfrysta förframtida försök. Därefter förs embryot in i surrogatmoderns livmoder.


7. 2WW

Sedan är de långa 2 veckors väntan (2WW) innan graviditetstest görs genomblodprov.


unsplash