Surrogatprogram och länder

Länder och Surrogatprogram

Vi hjälper er välja land och program för ett surrogatprocess 

Vi hjälper er välja land och klinik


Med vår support och engagmang får ni en trygg surrogatprocess


Vi erbjuder en första kostnadsfri konsultation till barnlösa nordiska medborgare som söker möjlighet att bilda familj via surrogatprocess utomlands. Detta som ett första steg för att hjälpa er att förstå era alternativ inkluderat förstå kostnader, risker och vilka möjligheter som finns i olika länder med olika kliniker/agenturer. Detta då länder har olika lagar och regler.

 

Vi erbjuder denna konsultation gratis för par som enda vägen att bilda familj är via en surrogatprocess utomlands. Vi gör detta kostnadsfritt för att vi själva bildat familj med hjälp av en surrogatprocess utomlands, och vi vet hur svår navigerat det är att jämföra länder, kliniker och priser, men även hur tidsödande och svårt det är att hitta tillförlitliga svar. Surrogacy Sweden  hjälper er hitta de bästa alternativen, inom ramen för er budget.

 

Vi ni sedan starta en process så tecknar ni supportavtal med oss och vi hjälper er att starta en surrogatprocessen i något av länderna vi samarbetar med. Läs mer nedan. I alla länderna har vi etablerade samarbete med utvalda kliniker och agenturer. Men vi kan även konsultera er kring möjligheter och lagstiftning i övriga länder. Flera av samarbetspartnerna har våra medarbetare personlig erfarenhet av antingen att genomgått processen via dem eller att vi besökt dom på plats och fått en bra känsla för verksamheten. För oss är det viktigt att ha god kännedom om de möjligheter som vi föreslår.

I vår första konsultation ingår:

 • Allmän beskrivning av processen
 • Legala situationen i Sverige och respektive land
 • Genomgång av möjliga val av länder och kliniker
 • Vad krävs för att starta en process?
 • Skillnad egna ägg och donerade ägg
 • Vad gäller om man har embryo utomlands, kan de shippas?
 • Tidplan för en process
 • Generell beskrivning av kostnader kopplat till en process
 • Vad är nästa steg för att starta en process?
 • Tillgång till nätverk
 • Vad som ingår i vår Support

Vilka länder samarbetar vi med?

Colombia


Colombia är ett alternativ för alla. Gifta och ogifta samkönade par, ensamstående män, gifta och ogifta hetrosexuella par. Möjligt till dubbelt garantiprogram med två SM för killpar. Möjlighet att shippa frysta embryo skapade med äggdonator. IVF process med lokal äggdonator.

Priser från $50.000 och garantiprogram från $ 63.000


Läs mer här →

Mexico


Mexico är ett alternativ för alla. Gifta och ogifta samkönade par, ensamstående män, gifta och ogifta hetrosexuella par. Möjligt till dubbelt garantiprogram med två SM för killpar. IVF process med lokal äggdonator.
Priser från $ 54.000 och för dubbelt program $94 000


Läs mer här →

Georgien


Georgien är enbart möjligt för hetrosexuella par som lever under ätenskapsliknande förhållande. Dvs ni ska varit gifta minst 1 år eller kunna uppvisa att ni bor och är folkbokförda på samma adress minst ett år tillbaka.

Processen är reglerat i lag, säg mer Parliament of Georgia och Ministry of Health Labor and Social Affairs. (Processen regleras i Artikel 143 och 144). Det krävs medicinska skäl för att få starta en process.

Priser från $44.200


Läs mer här →

Ukraina


Ukraina är enbart möjligt för hetrosexuella par som är gifta.

Processen är reglerat i lag vem som får genomgå en surrogatprocess (Order of the Ministry of Healthcare No 787 "About the approval of the Procedure of assisted reproductive technologies use" from 09/09/2013).

Här regleras vilka medicinska skäl som är grund till att få starta en surrogatprocess i landet. Medicinska skälet ska även intygas med ett notarizerat läkarintyg.

Priser från €39.000


Läs mer här →

USA


Surrogatprogram i USA är möjligt för alla som vill bilda famlj genom surrogatmödraskap. I USA regleras surrogatmödraskap på delstatsnivå, där idag ett tiotal delstater tillåter surrogatarrangemang. 
Priser från $ 125.000


Läs mer här →

Guatemala


Guatemala är ett alternativ för gifta och ogifta samkönade par och ensamstående män. IVF process med lokal äggdonator.
Priser från $ 58.500 


Läs mer här →

Kontakta oss idag

Vi ger er personlig support 


Vi älskar att hjälpa andra! Vår mission är att hjälpa ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar. Vi har personlig erfarenhet av att bilda familj med hjälp av surrogatmödrar. Några i vårt team har gått igenom processen två gånger och i olika länder. 

unsplash