FAQ

FAQ
Här sammanställer vi vanliga frågor som vi får om surrogatmödraskap.


Kontakta oss så berättar vi mer.

FAQ 


VAD ÄR SURROGATMÖDRASKAP?


Vad är IP?
IP är förkortning på Intended Parents, de tilltänkta föräldrarna. 

 

Vad är surrogatmoderskap?
Det är när en kvinna bär och föder fram ett annat pars barn. Graviditeten tillkommer genom att spermie och ägg befruktas utanför kroppen och odlas fram till ett embryo (IVF-process).

 

Vad är skillnaden mellan gestational surrogat och traditionell surrogatmoderskap?

Traditionell är när surrogatens ägg används. Dvs surrogaten har en biologisk koppling till barnet. Denna typ av surrogatmoderskap är aldrig upplägget när man startar processen utomlands via en seriös och renommerad klinik. Utan då är det gestational surrogat som gäller. Dvs att kvinnan som bär och föder fram barnet aldrig har någon biologisk koppling till barnet. Den biologiska kopplingen har de tilltänkta föräldrarna.  


Vad är skillnaden mellan altruistisk och kommersiell surrogatmoderskap?

Altruistisk är när en kvinna bär och föder fram ett barn till ett annat par utan någon ersättning. Kommersiell är när kvinnan får en kompensation för att bära och föda fram barnet. 


Vilka är i behov av surrogat?

Ofrivilligt barnlösa, samkönade par, ensamstående pappor, kvinnor som inte kan bära en graviditet pga risk för sitt och barnets liv, kvinnor födda utan livmoder, kvinnor som förlorat sin livmoder, kvinnor som av olika medicinska skäl inte kan bära ett par tex. Trasigt bäcken, missbildad livmoder, endometrios, asherman syndrom eller för högt immunförsvar som aborterar bort fostret etc etc. I vissa länder kan även ensamstående kvinnor erbjudas surrogat. 


Familjekonstellation

Är ni ett heterosexuellt par, homosexuellt par eller ensamstående. Gifta eller ogifta är möjligheterna till val av land olika. Vilka länder som äraktuella kan ändras beroende på länders lagstiftning. Vi går igenom vilka alternativ som passar er.


Kan jag som ensamstående förälder eller killpar starta processen?

Ja. Surrogat är ett möjligt sätt för ensamstående föräldrar och/eller killpar att bilda familj. Dock måste processen ske i länder som tillåter detta och via HBT-vänlig klinik/agentur.  


Vem är surrogat?
Surrogater är kvinnor med olika bakgrund som vill hjälpa IP att bli föräldrar och bära deras barn. Alla surrogater måste uppfylla vissa krav innan de kan matchas med IP. Exakta screening och behörighetskrav bestäms i de flesta länder enligt lag, eller klinikens regler. Några vanliga är att visst åldersspann, ha hälsosam BMI, avstå från droger, röka och alkohol, ha mist ett eget barn, och tidigare haft minst en hälsosam graviditet utan komplikationer, få godkänt på medicinska och psykologiska tester.


HUR STARTAR JAG PROCESSEN

 

Vad är första steget?

Första steget är att göra research kring vilka länder som är ett alternativ för er utifrån medicinska skäl, familjekonstellation och budget. Därefter utvärdera de olika agenturerna och klinikerna. Denna konsultation erbjuder Surrogacy Sweden alla gratis genom ett personligt fysiskt möte eller via telefon/Digitalt möte. 


Är det någon åldersgräns?

Få länder har åldersgräns reglerat i lag. Utan det är klinikerna som oftast har satt en max åldersgräns. Vissa sätter en åldersgräns summerat på båda föräldrarnas ålder. Andera sätter en maxålder oavsett om man är man eller kvinna, gör processen som par eller ensamstående. Fråga oss så vet vi vilka länker och kliniker som har satt vilka gränser.

 

Vad är nästa steg när jag bestämt land och klinik?
Nästa steg är att börja samla in all dokumentation som specifikt krävs enligt landets lagar och klinikens egna krav för att bli godkända som IP (Intended Parents). Detta brukar vara medicinska journaler som styrker infertiliteten, personbevis och i vissa länder vigselbevis. De flesta kräver att ni även ska ha nya medicinska undersökningar att ni är fria från infektionssjukdomar och diverse prover som styrker att spermie och äggkvalitén är tillräckligt bra för att ni ska lyckas bli gravida. Visar sig proverna att så inte är fallet finns möjlighet till spermiedonation och/eller äggdonation. 


Varför måste IP göra så många medicinska undersökningar?
Detta är för att säkerställa att IP är fysiskt, psykologiskt, juridiskt och ekonomiskt redo för surrogat och bilda familj. För IP innebär det vanligtvis medicinsk historisk information, nya medicinska tester och intervju för att göra en bedömning om IP:s lämplighet. 


Vad krävs för att få starta en process och bli godkänd som IP?

Att ni blir godkända enligt respektive lands lagar krav för att få genomgå processen. Samt respektive kliniks egna etiska restriktioner. All denna information kan vi gratis bistå er med.


Kan jag använda mina egna ägg?

Många kvinnor har fungerande äggstockar och kan producera ägg, då kan surrogat med egna ägg vara ett alternativ. Tyvärr minskar äggkvaliteten med åldern och förutsättningarna att lyckas med egna ägg minskar med åldern. Den flesta statistiken bryts vid 35 års ålder, dvs. man jämför resultaten med egna ägg under och över 35 år. Därför är det viktigt att rådgöra med en läkare kring dina förutsättningar med egna ägg. Många hetrosexuella par är därför också i behov av äggdonation. Klinikerna har har databaser att ta del av för att hitta rätt äggdonator för er. Vissa kliniker erbjuder exklusiv sökning av äggdontorer med specifika önskemål från IP.


Född utan livmoder

Är du född utan livmoder måste du dessutom med hjälp av läkare få hjälp med att förstå din cykel. Vi kan hjälpa er med läkarkontakter. USA erbjuder även embryodonation och dubbel donation (spermie och ägg).

 

Hur hittar vi en äggdonator?

När ni valt land och klinik så kommer ni antingen få förslag på äggdonator eller tillgång till en äggdonatordatabas att söka själva i. Vilket är fallet är olika från land och klinik. 


Vad gör jag om jag behöver embryodonation?
Om du/ni är i behov av embryodonation är val av länder och klinker begränsade. Men möjligheten finns. Boka gratis konsultation med oss så berättar vi mer. 


Kan jag skicka frysta embryo jag har utomlands?

 Ja det kan ni. Dock är det begränsat till vilka kliniker ni kan skicka dessa beroende på om de är skapta med egna ägg eller donerade ägg. Vi vet vad respektive klinik i de olika länder har för policy eller regler. Tex kan ni inte skicka frysta embryo ni har i Sverige till utlandet, för det är förbjudet enligt lag. Georgien kan enbart ta emot frysta embryo där kvinnan använt sina egna ägg, dvs den tilltänkta och blivande mamman. Colombia och Mexico kan ta emot embryo som är skapade med donerade ägg. 


Om jag har genetiskt material fryst i Sverige kan vi använda dessa?

 Tyvärr tillåter inte svenska lagen svenskar att flytta sitt egna genetiska material utanför landet.


Hur lång tid tar hela surrogatprocessen?

Längden varierar beroende av olika faktorer; väntetid att matchas med en surrogatmoder, hitta en äggdonator och/eller när din kropp är redo att starta behandling inför ett äggplock, dina preferenser, antal cykler och embryoåterföringar som krävs för att uppnå graviditet och slutligen administrativa och legala processen. Om ni startar idag, kan ni vara föräldrar inom 1-2 år.

 

Hur stor chans är det att lyckas via surrogatprocess?

Success rate och påverkas av den IVF-klinik embryolabb, hälsan och livskraften hos embryona och surrogatens hälsa och fertilitetshistorik. Kliniken hjälper dig/er att lägga upp ett program för att öka sannolikheten för en lyckad graviditet efter era specifika omständigheter. Dessutom erbjuder flera kliniker garantipaket som innebär att embryo återföringar görs till en graviditet uppnås. Vilket gör att den övergripande success rate vid surrogatprocess mycket hög. Den statistik som vi fått ta del av visar på hög sannolikhet att inom 3 försök fått positivt graviditetssvar.

 

Om jag har en vän eller släkting som vill vara surrogat, hur gör vi då?

Enligt svensk lag är det inte tillåtet att ställa upp som surrogat och genomgå processen inom svensk häls- och sjukvård. Men det är heller inte förbjudet att åka utomlands. Så de flesta som väljer denna lösning, åker utomlands för att genomgå IVF-processen. Sedan föder surrogaten barnen inom svensk hälsosjukvård.

 

Vad kan ni hjälpa oss med?
Vi erbjuder konsultation till barnlösa par som söker möjlighet att bilda familj via surrogatprocess utomlands. Vi hjälper er att förstå era alternativ inkluderat förstå kostnader, risker och vilka möjligheter som finns i olika länder via olika kliniker/agenturer. Vi erbjuder denna konsultation gratis för par som enda vägen att bilda familj är via en surrogatprocess utomlands. Vi gör detta kostnadsfritt för att vi själva bildat familj med hjälp av en surrogatprocess utomlands, och vi vet hur svår navigerat det är att jämföra länder, kliniker och priser, men även hur svårt det är att hitta tillförlitliga svar. Vi hjälper er hitta de bästa alternativen, inom ramen för er budget.


Vilka samarbetar ni med?

 Vi samarbetar och rekommenderar bara högt renommerade kliniker. Kliniker som har goda referenser och bara succés rate. Kliniker som har ett seriöst och transparant program, där vi kan analysera och förstå totala kostnadsbilden för er. Vårt mål är att hjälpa er hitta det mest kostnadseffektiva upplägget till bästa service och kvalitet


KOSTNADER

 

Vad kostar en surrogatprocess?
Dessa varierar avsevärt beroende på land och klinik. Antal försök, betalar ni per gång eller ett paket? Har ni garanti? Använder ni egna ägg eller donerade. I kostnaderna är det viktigt att tänka på alla kringkostnader också. Ni bör räkna med mellan 300 000 kr – 1 200 000 kr.

 

Hur finansierar jag en process?

Tyvärr är kostnaderna höga. Många sparar, tar lån, får hjälp av släkt och vänner. Det finns inga banker än så länge som lånar ut för en process, utan de kräver oftast en säkerhet.


Vad är ett garantipaket?
Ett garantipaket innebär att ni betalar lite extra än vad ett försök kostar, men är garanterade obegränsade antal embryotransfer. Dvs återföringar görs tills ni uppnått graviditet. Garantipaket erbjuds oftast enbart med äggdonatorer. Det är en slags försäkring, de som lyckas första gången betalar lite för mycket och som kommer behöva göra flera försök kommer då ha erbjudits ett pris som blev bättre än om de skulle betalat per försök. Dock är det viktigt att förstå vad som ingår i dessa paket. Ingår kostnaderna i samband med förslossning, vad händer om barnet hamnar på neonatal etc etc. Här kan vi hjälpa er och guida er mellan de olika länderna och klinikernas garantipaket.

 

Vilken ersättning får surrogatmodern?
Det beror på land och klinik, i vissa länder där det endast är altruistiskt som är tillåtet utgår ingen ersättning. Men i grunden ska det ersätta inkomstbortfall, omkostnader och en 

 

 

BLIR VI BARNETS LEGALA FÖRÄLDRAR DIREKT?

 

Anses vi som föräldrar vid födelse?
Enligt svensk lag är den som föder barnet att anses som dess moder och vårdnadshavare. Därför måste IP processa via familjerätt eller tingsrätt för att i tre steg erhålla vårdnaden. Första steget är att faderskapet ska fastställas, andra steget att fadern ska få ensam vårdnad och tredje steget är att den andra partnern måste genomgå närståendeadoption.

 

Vem står på födelsebeviset?
Detta beror på landets lagar och regler. I Ukraina och Georgien står alltid IP på födelsebeviset. I USA beror det på delstatens lagar. Många surrogatvänliga delstater tillåter att IP få en ”bre-birth order” vilket ger instruktion till BB att fylla i IP på födelsebeviset.

 

Vad är en pre-birth order?

Det är när IP skickar in underlag och dokument till amerikansk domstol för att styrka och bevisa sitt föräldraskap. Så det kan fastställas via dom före barnets födsel.

 

Vad händer om surrogaten vill behålla barnet?
Utgångspunkten i ett surrogatarrangemang är att alla parter ingår det på frivillig basis. Surrogaten har ingen laglig rättighet att behålla barnet och har heller ingen genetisk koppling till barnet. Surrogaten vet redan innan att det aldrig är hennes barn.

 

NÄR KAN VI RESA HEM TILL SVERIGE MED BARNET?

 

Måste vi processa genom svensk tingsrätt?

För att barn fött utomlands till svensk far ska kunna erhålla svenskt medborgarskap måste faderskapet fastställas och styrkas. Detta kan göras genom socialnämnden i din hemkommun. Men de flesta kommuner har inför strikta förhållningsregler att svenska par måste gå via tingsrätten. Det innebär att ni måste process på distans från utlandet om ni barnet föds i USA eller Canada. För då kan ni resa hem på amerikanskt vs kanadensiskt pass och sedan processa hemifrån.

 

Hur lång tid tar det att fastställa faderskapet och erhålla svenskt pass?
Tiden är helt beroende av tre saker: hur väl förberedda ni själva är med att ha med er rätt dokument och avtal för underskrifter, att ni gör allt i rätt ordning och slutligen att ni även har turen med er på er sida att handläggningstiderna inom svenska myndigheter ej drar ut på tiden. Vår erfarenhet är att om ni har koll på de två första så skapar ni förutsättningar för svenska myndigheter och domstol att snabbare kunna handlägga ert ärende. Hela denna process kan vi hjälpa er med, så ni kan fokusera på barnet. Boka in ett möte med oss, så beskriver vi processen i detalj och hur vi kan hjälpa er.

 

 

MEDBORGARSKAP OCH VÅRDNAD

 

Vi har hört att barnen alltid föds statslösa och föräldralösa, stämmer det?

Ja det stämmer. Sverige erkänner inte utländska fastställelser av föräldraskap. När barnet föds utomlands måste ni processa för att fastställa faderskapet som är en del av bevisningen för att kunna ansöka om medborgarskap och erhålla pass till barnet. Undantaget är i USA och Kanada där barnet kan erhålla pass i landet de föds i. Men i alla fall är de föräldralösa, detta då Sverige anser att modern är den som föder barnet. Barnet har en vårdnadshavare först när fadern har fåt ensam vårdnad av barnet. Då har den en vårdnadshavare i Sverige.

 

Vad händer med barnet om IP omkommer innan vårdnaden är klar?

 Det är viktigt att alla IP tänker igenom situationen och säkerställer att ha skrivit testamente. För att försöka ska så rättsäkert läge som möljigt för barnet..

 

  

 

  

 

Vill ni veta mer?

Har ni fler frågor än ni hittat svar på här, hör av er till oss. Det finns inga konstiga frågor.

Terminologi


Nedan hittar ni den vanligaste terminologin som omnämns i en process.

 

Intended parents (IP)

De tilltänkta föräldrarna kallas Intended Parents. Dvs de legala föräldrana till barn födda via surrogatmoderskap. Var för sig kallas de Intended Mother (IM) and Intended Father (IF).

 

Surrogatmoder/Värdmoder (SM)

Innebär att en kvinna genomgår en graviditet med någon annans barn. Graviditeten kommer till stånd genom att införa ett befruktat ägg (embryo) i livmodern på den kvinna som genom graviditet ska bära barnet åt föräldrarna (Intended Parents). Surrogatmoder även kallad för värdmoder.

 

Gestational surrogat (GS)

Det innebär att surrogaten har ingen genetisk koppling till barnet som hon bär. Utan barnet har sin genetiska koppling till båda eller en av föräldrarna. Detta då fertiliseringen och skapandet av embyrot sker genom IVF. Detta är utgångspunkten i en surrogatprocess.

 

Matchning

Det här är den del av processen där surrogaten och IP blir ihop parade. Den matchande processen innefattar en delning av profiler (surrogat och IP). Exakta processen skiljer sig från klinik till klinik.

 

Surrogatavtal

När du väl har blivit godkända som IP hos er valda klinik/agentur, kommer ni matchas med en surrogatmoder för att där efter skriva under ett avtal. Detta juridiska dokument förklarar de båda parternas rättigheter och skyldigheter under processen. När båda parter är överens om alla villkor, undertecknas det juridiska dokumentet.

 

IVF

In vitro-fertilisering, eller provrörsbefruktning, är en fertilitetsmetod där en kvinnas ägg tas ut från en äggstock för att befruktas av en mans spermie utanför en kvinnas kropp (in vitro), i stället för i en kvinnas äggledare som efter ett samlag eller vid insemination, och därefter återföras till en livmoder. IVF kan utökas med ett flertal metoder.

 

ICSI

Intracytoplasmatisk spermainjektion eller mikroinjektion är en injektion av sperma direkt in i ägget, vilket används då mannens spermier har låg sannolikhet att själva kunna penetrera ägget. Detta är standard vid surrogatprocess.

 

Äggdonator (ED)

Är en tredje kvinna som donerar sina kvinnliga könsceller (oocyter) och/eller ägg till IP. För att sedan fertiliseras med IF sperma och skapa embryo.

 

Oocyter

Kvinnliga könssceller. Efter den första meiotiska delningen blir oogonierna (urägg) oocyter. Primära oocyter stannar kvar i profas (diploten stadiet). Under puberteten innan ägglossningen ombildas dessa till haploida sekundära oocyter eller äggceller (ovum). Källa: https://mesh.kib.ki.se/term/D009865/oocytes

 

Protokoll

Den behandlande läkare på IVF-kliniken tar fram ett schema för hormonstimuleringen som ska leda till äggplock och slutligen till embryoöverföringen.

 

Äggplock

Även kallad Egg-pick up/Egg Retrieval. Det är processen när ägg (oocyter) plockas från äggdonatorns äggstockar. Ingreppet sker vanligtvis under en lättare narkos (anesthetic).

 

Embryodonation

När både ägg och spermie doneras, där det finns frysta embryo. Embryo som par inte avser att själv använda och istället vill hjälpa ett barnlöspar genom att donera embryona. Vill man kunna välja äggdonator och spermadonator separat kallas detta för dubbeldonation.

 

Embryo vs Blastocyst

När ägg har fertiliserats med spermie odlas det till embryo. Tidigare var det vanligt att återföra dag 2 eller dag 3 embryo. Men det blir allt vanligare med återföring av blastocyster. Blastocyst är ett embryo som har odlats I 5-6 dagar efter fertiliserinegn och har 2 olika celltyper och ett centralt hålrum fyllt med vätska (blastocoelhålighet). Detta är det sista utvecklingsstadiet som ett embryo måste nå innan det implanteras i livmodern.

 

AMH, FS, LH

Viktiga tester att ta för att veta sina förutsättningar att använda egna ägg är bl.a. FSH, LH och AMH.

Anti-Mylleriskt hormon (AMH) visar på vilken äggreservman har. Provtagningen innebär att det görs en bedömning av ovariell reserv inför IVF eller annan assisterad befruktning.

LH, luteiniserande hormon, framkallar ägglossningen

FSH, Processen för att bilda ägg börjar i äggstockarna, och regleras av follikelstimulerande hormon (FSH). FSH gör så äggblåsorna växer till, och stimulerar utsöndring av östrogen från cellerna i äggblåsan vilket får ägget att mogna.

Källa: www.karolinska.se

 

PGD (Screening)

PGD betyder: Preimplantation Genetic Diagnosis. Ett test för att upptäcka kromosomavvikelser på embryo, i syfte att förhindra genetiska sjukdomar.

 

Egg pick up (EPU)

Äggplock från kvinnan vars ägg ska användas under IVF processen.

 

Frozen Embryo Transfer (FET)

Fryst embryoöverföring (FET): En cykel där de frusna embryon från en tidigare färsk IVF- eller donor-äggcykel tinas och sedan överförs till surrogatens livmoder.

 

Beta Test

Ungefär 10 dagar efter ET görs ett blodprov för att indikera om kvinnan är gravid. Testet används för att mäta nivåerna av estradiol, progesteron, LH ochHSCG som är indikatorer på graviditet.

 

NIPT

NIPT är en förkortning av Non-Invasive Prenatal Testing, vilket betyder att testet görs utan att läkaren tar prov från moderkakan eller fostervatten. NIPT är en form av fosterdiagnostik. NIPT visar sannolikheten för om fostret har vissa kromosomavvikelser. Vid NIPT tar vårdpersonalen ett blodprov i armen på dig som är gravid. Testet ger ingen ökad risk för missfall. NIPT är mycket tillförlitligt om det visar att fostret inte har en avvikelse. Det behöver kompletteras med andra tester om det visar på en avvikelse.

 

Alturistisk vs kommersiell surrogat

Altruistisk är när kvinnan bär och föder fram barnet åt ett par utan ersättning. Kommersiell är när kvinnan gör det samma men enligt avtal dem emellan får en ersättning.

 

Barn fött till svensk far utomlands

Ska automatiskt bli svensk medborgare genom att uppvisa enligt Sverige acceptabelt faderskapfaställan. Denna fastställan görs vanligtvis via tingsrätt på distans med bla DNA som bevis.

 

Pre-Birth Order (PBO)

I USA tas ett domstolsbeslut innan surrogaten föder barnet.  Detta styrker IP som de legala föräldrarna som också kommer framgå av födelsebeviset.

 

Post-Birth Order

I USA tas ett domstolsbeslut efter barnet är fött. Detta styrker IP som legala föräldrarna och surrogatens namn tas bort på födelsebeviset och enbart IP namn finns på nyfödda barnets födelsebevis.