Att starta

Att starta en surrogatprocess


Vår mission är att hjälpa ALLA, det vill säga både ensamstående kvinnor & män likväl som homo- och heterosexuella par, att genom surrogatmödraskap kunna bli föräldrar.


Surrogacy Sweden erbjuder er kostnadsfri initial konsultation och därefter erbjuder vi support från start till genomförd process. Vi har skapat samarbeten med de bästa och de mest framgångsrika IVF-klinikerna över hela världen där surrogatmoderskap är möjligt.

Vi har förhandlat fram de bästa priserna och säkerställt den bästa servicen för er som vill starta en surrogatprocess. Vi kan dessutom den legala processen, då vi själva genomgått den för våra fyra barn som tillkommit via surrogat och fler påväg. DAlla kliniker erbjuder surrogatprogram med äggdonation. Vi kan även hjälpa er shippa embryo. 

 

Om surrogatmödraskap - Läs mer →

Äggplock och IVF process .


Om dina fertilitetstester visar på att du bör kunna använda dina egna ägg. Så börjar du planera ditt protokoll (behandlingsplan) ihop med behandlande läkaren i utlandet. Det är att rekommendera att göra hela hormonstimuleringen på plats.  Läs mer om hur IVF fungerar här.