Surrogatmödraskap i Mexico

Surrogatmödraskap i Mexico

Surrogatprocess i Mexico är möjligt för samkönade killpar, heterosexuella par  och ensamståend blivande pappor.


SURROGATMÖDRASKAP FÖR ALLA

I MEXICO

Surrogatprogram i Mexico vänder sig till samkönade killpar och ensamstående killar som vill bilda familj genom surrogatmödraskap i första hand.

Fram till januari 2016 var surrogat lagligt i delstaten Tabasco, men är idag olagligt. I övriga delar är det oreglerat. Således finns möjlighet att göra en process i vissa delstater som Cancun och Mexico City. “The law in Mexico City and Cancun is not regulated, meaning that surrogacy is neither banned nor permitted.”

Fördelen jämfört med andra destinationer är att i Mexico kan man återföra två embryo dvs ges möjlighet till tvillinggraviditet.

IVF-process sker genom hjälp av lokal äggdonator och embryotransfer till surrogatmoder genomförs i Mexico City. Möjligt att boka till ”traveling eggdonor” för extra kostnad.I Mexico finns även surrogatprogram för HIV positiva och möjlighet att få hjälp av två surrogater parallellt. Där äggen från donatorn delas och befruktas med varderas tilltänkta faders spermie.

I alla våra surrogatprogram inågr koordinering genom hela processen. Vi samarbetar bara med de bästa IVF-klinikerna och lokala juristerna i Mexico City.

Mexico

Program och priser


Vi arbetar med de den bäst kliniken och juristen i Mexico City. Här erbjuder kliniken standardprogram, "n" garantiprogram och dubbelt garantiprogram i olika prisklasser. I alla program ingår äggdonator.  Nedan ser ni exempel på två program.

Garantiprogram "n" ET


Program "n" innebär att det ingår så många embryo transfer som skapades på ett äggplock (IVF). För par som vill säkerställa så många embryo transfers som möjligt till en förutbestämt pris.

  • Matchning med surrogatmoder
  • 1 IVF/ICSI
  • Så många embryo transfers som finns embryo för
  • Matchning med äggdonator


fr. $ 62.000 

Garanti- och dubbelprogram

Dubbelt garantiprogram med två surrogamödrar är för killpar som vill veta kostnaden och dela på ägg för att bådsa ska bli genetiska pappor. 


  • Matchning med surrogatmoder
  • Obegränsat antal IVF/ICSI
  • Begränsat och/eller obegränsat antal embryo transfers
  • Matchning med äggdonator


fr. $ 94.000