Surrogatmödraskap med egna ägg

Surrogatmödraskap med egna ägg


FÖRUTSÄTTNINGARNA

Genom att ta hormonsprutor och stimulera äggstockarna att producera mångaägg, kan läkarna sedan plocka ut äggen och befrukta dessa med mannens spermie.Men för att veta om du kan använda dina egna ägg behöver du göra tester, vilkaär ungefär samma som man i sverige gör vid en fertilitetsutredning.

 

TESTER

Medicinska tester krävs av av kvinnan för att läkarna ska veta om det ärmöljigt att använda egna ägg. Samt att om det är det, måste de kunnaindividanpassa behandlingsplanen inför hormonstimuleringen. Därför kommer du fåen lista på tester du ska gå och göra i Sverige innan er första resa tillkliniken utomland. Denna lista på tester kan vi delge er, efter att vi suttitner med er och gått igenom vilket land och klinik som ni vill starta vid.

 

HORMONSTIMULERING OCH ÄGGPLOCK

Inför hormonstimuleringen får ni ett "protokoll" av behandlandeläkaren, för vilka hormoner ni ska ta och när. När kroppen är redo så tas en ägglossningspruta 36 timmar innan äggplock. Läs mer om IVF-processen här.

 

 

Kontakta oss så berättar vi mer.

Äggplock och IVF process .


Om dina fertilitetstester visar på att du bör kunna använda dina egna ägg. Så börjar du planera ditt protokoll (behandlingsplan) ihop med behandlande läkaren i utlandet. Det är att rekommendera att göra hela hormonstimuleringen på plats.  Läs mer om hur IVF fungerar här.