Legal support

Legal supportFullmakter

Under hela processen krävs ett antal fullmakter för ombud och värdmodern.


Säkra barnets rättsläge vid födelse

Då alla barn föds statslösa och föräldralösa är det viktigt att säkerställa om något skulle händ er själva. Skriv testamente. Vi hjälper er med det.


Faderskapsfastställan

För att kunna erhålla svenskt medborgarskap för barnet måste första faderskapet fastställas. Vilket vanligtvis måste ske via svensk tingsrätt. Men det finns undantag.


Medborgarskap

När faderskapet är fastställt, kan ni ansöka om medborgarskap för barnet. Men innan pass kan utfärdas måste ni erhålla ett tillfälligt personnummer, samordningsnummer.


Ensam vårdnad

Nästa steg är att fadern ska via få ensam vårdnad av barnet.


Närstående adoption

Sista steget i legala processen är att modern eller den andra föräldern får genomgå en närstående adoption för att bli vårdnadshavare till barnet.


LEGALA SUPPORTFör att ni så snart som möljigt ska kunna komma hem till Sverige med ert nyfödda barn och bli dess vårdnadshavare finns vår support till för att hjälpa er genom alla steg. Som kan skilja sig båda beroende på var i Sverige ni bor och i vilket land ert barn föds i.I vår legala support bistår med samtliga legala handlingar och agerar ert ombud. I vår legala support erbjuder vi:

Ombud för att fastställa faderskapet som en del i att få hem ert nyfödda barn till Sverige

Ombud för ensam vårdnad till fadern

Ombud för närståendeadoptionen för modern/partner

Nödvändiga fullmakter och avtal för legala processen

Testamente vid behov


Läs mer om hur legala supporten fungerar här.