Surrogatmödraskap i Georgien

Surrogatprogram i Georgien


Bli föräldrar genom en surrogatprocess i Tbilisi, Georgien

Georgien


Surrogatprogram i Georgien vänder sig till hetrosexuella par som lever under äktenskapsliknande förhållanden och som har behov av fertilitetsbehandlingen surrogatmödraskap. Det är tydligt reglerat i lag vem som får genomgå en surrogatprocess. Information finns på Parliament of Georgia och Ministry of Health Labor and Social Affairs. (Processen regleras I Artikel 143 och Artikel 144).

Kriterier för svenskt par för att bli godkända att starta ett surrogatprogram är medicinska skäl om varför kvinnan inte själv kan bära och föda fram ett barn. From september 2020 måste par kunna uppvisa att de bor på samma  adress sedan minst ett år tillbaka eller varit gifta i minst ett år för att få starta en surrogatprocess.


I alla våra surrogatprogram inågr koordinering genom hela processen. I alla garantiprogram inågr transfer till och från flygplatsen och boende. Vi samarbetar bara med de bästa IVF-klinikerna och lokala juristerna i Tbilisi.


Vår unikitet är att vi utöver våra standard och garantiprogram kan skräddarsy paket för just era behov. Kontakta oss så berättar vi mera hur vi kan hjälpa er att bilda familj genom en surrogatprocess i Georgien.


01 Surrogatmoder


Alla surrogatmödrar ska ha minst ett eget barn. De går igenom såväl psykologiska som mediciska tester innan de blir godkända för en process. Matchning med surrogatmoder sker vanligtvis efter kliniken har skapat era embryo. Så det vet att det finns embryo att sätta in i surrogatmoderns livmoder.


Under hela graviditeten ges surrogatmoder psykologisk och medicinskt stöd. Hennes välmående är klinikens prioritet. Löpande genomförs konsultationer med läkare, ultraljud och klassiska tester som KUB mm.

 Läs mer här.


02 Äggdonator


Är ni behov av surrogatmoder och äggdonator har vi flera olika program för detta. Ni ges tillgång till en äggdonatordatabas där ni själva söker och hittar en äggdonator som passar just er. Alla äggdonatorer går igenom medicinska tester och ni får se profiler och bilder.


Vissa garantiprogram erbjuder även att starta med försöka med egna ägg. Men måste då gå över till donerade om försöket inte lyckas.


03 Processen

 

Ni båda registreras på barnets födelsebevis. När barnet är fött ska faderskapet fastställas med bla underlag som DNA-test, födelsebevis, avtal etc. Fastställan kan ske genom tingsrätt eller er kommun. Därefter kan ansökan om medborgarskap hos svenska ambassaden göras. Där de utfärdar tillfälligt pass för barnet att resa till Sverige med. Vår juridiska expert hjälper er genom alla steg. Väl hemma i Sverige fortsätter processen. Läs mer här om processen och här om vår legala support.

 


GEORGIEN 
STANDARDPROGRAM

Från 40 650 USD

Standardprogram för par som vill betala för de kostnader som uppkommer under processens gång. Program med egna ägg eller äggdonator.


 • Matchning med surrogatmoder
 • IVF/ICSI
 • 1-2 embryo transfers
 • Boende och transfer


GEORGIEN 
GARANTIPROGRAM

Från 57 950 USD  

Garantiprogram för par som vill veta kostnaden och garanteras att kliniken fortsätt med försök till ett barn föds.


 • Matchning med surrogatmoder
 • Obegränsat antal IVF/ICSI
 • Obegränsat antal embryo transfers
 • Tillgång till äggdonatordatabas
 • Möjlighet starta med egna ägg
 • Boende och transfer

LEGAL SUPPORT

Pris vid förfrågan

Vår jurist hjälper både er som startar via oss, men även alla som är i behov av hjälp med legala processen via familjerät eller tingsrätt;


 • Fastställelse av faderskap
 • Ensam vårdnad fader
 • Närstående adoption
 • Alla fullmakter som krävs för den legala processen etc
 • Legala supporten hanteras av vår jurist som har personlig erfarenhet av en surrogatprocess.


  Våra länder


  Vi har samarbeten främst i Ukraina, Georgien, Mexico, Colombia och USA. Men kan även erbjuda möjlighet i Kanada vid förfrågan. Vår mission är att hjälpa fler att få uppleva det fantastiska att bli föräldrar genom surrogatmödraskap. Vi kan hjälpa hetrosexuella gifta och ogifta par. Samkönade killpar och ensamstående män.