Surrogatmödraskap i Ukraina

Surrogatprogram i Ukraina


Bli föräldrar genom en surrogatprocess i Kiev, Ukraina

Ukraina


Obs! Pga rådande situation, avvakar vi med starta nya processer i Ukraina. Det är dock möjligt att starta/fortsätta en process. Kontakta oss för mer info.
Surrogatprogram i Ukraina vänder sig till hetrosexuella gifta par som har dokumenterat medicinska skäl för att fertilitetsbehandlingen surrogatmödraskap.
Det är tydligt reglerat i lag vem som får genomgå en surrogatprocess (Order of the Ministry of Healthcare No 787 “About the approval of the Procedure of assisted reproductive technologies use” from 09/09/2013).

Kriterier för svenskt par för att bli godkända att starta ett surrogatprogram är; godkända medicinska tester, notarizerat vigselbevis och läkarintyg för kvinnan om varför hon inte kan bära ett barn själv. 


I alla surrogatprogram ingår koordinering genom hela processen. I alla program ingår transfer till och från flygplatsen och boende. Vi samarbetar bara med de bästa IVF-klinikerna och lokala juristerna i Kiev. PGD erbjuds och i Ukraina är det lagligt med "gender selection".

Det finns även möjlighet till program med "pronucler transfer", vilket kan vara ett alternativ till äggdonation. Hör av er för mer info.


Vår unikitet är att vi utöver standard och garantiprogram kan skräddarsy paket för just era behov. Kontakta oss så berättar vi mera hur vi kan hjälpa er att bilda familj genom en surrogatprocess i Ukraina.


01 Surrogatmoder


Alla surrogatmödrar ska ha minst ett eget barn. De går igenom såväl psykologiska som mediciska tester innan de blir godkända för en process. Matchning med surrogatmoder sker vanligtvis efter kliniken har skapat era embryo. Så det vet att det finns embryo att sätta in i surrogatmoderns livmoder.


Under hela graviditeten ges surrogatmoder psykologisk och medicinskt stöd. Hennes välmående är klinikens prioritet. Löpande genomförs konsultationer med läkare, ultraljud och klassiska tester som KUB mm.

 Läs mer här.


02 Äggdonator


Är ni behov av surrogatmoder och äggdonator har vi flera olika program för detta. Ni ges tillgång till en äggdonatordatabas där ni själva söker och hittar en äggdonator som passar just er. Alla äggdonatorer går igenom medicinska tester och ni får se profiler och bilder.


Vissa garantiprogram erbjuder även att starta med försöka med egna ägg. Men måste då gå över till donerade om försöket inte lyckas.


03 Processen

 

Ni båda registreras på barnets födelsebevis. När barnet är fött ska faderskapet fastställas med bla underlag som DNA-test, födelsebevis, avtal etc. Fastställan kan ske genom tingsrätt eller er kommun. Därefter kan ansökan om medborgarskap hos svenska ambassaden göras. Där de utfärdar tillfälligt pass för barnet att resa till Sverige med. Vår juridiska expert hjälper er genom alla steg. Väl hemma i Sverige fortsätter processen. Läs mer här om processen och här om vår legala support.

 


UKRAINA
STANDARDPROGRAM

Från 42 500 euro

Standardprogram för par som vill betala för de kostnader som uppkommer under processens gång. Program med egna ägg eller äggdonator.


 • Matchning med surrogatmoder
 • IVF+ICSI
 • 2 embryo transfers
 • Boende och transfer


UKRAINA
GARANTIPROGRAM

Från 53 500 euro 

Garantiprogram för par som vill veta kostnaden och garanteras att kliniken fortsätt med försök till ett barn föds.


 • Matchning med surrogatmoder
 • Obegränsat antal IVF+ICSI
 • Obegränsat antal embryo transfers
 • PGD
 • Tillgång till äggdonatordatabas
 • Möjlighet starta med egna ägg
 • Neonatalvård
 • Boende och transfer
LEGAL SUPPORT

Pris vid förfrågan

Vår jurist hjälper både er som startar via oss, men även alla som är i behov av hjälp med legala processen via familjerät eller tingsrätt;


 • Fastställelse av faderskap
 • Ensam vårdnad fader
 • Närstående adoption
 • Alla fullmakter som krävs för den legala processen etc
 • Legala supporten hanteras av vår jurist som har personlig erfarenhet av en surrogatprocess.


  Våra länder


  Vi har samarbeten främst i Ukraina, Georgien, Mexico, Colombia, Guatemala och USA. Men kan även erbjuda möjlighet i Kanada vid förfrågan. Vår mission är att hjälpa fler att få uppleva det fantastiska att bli föräldrar genom surrogatmödraskap. Vi kan hjälpa hetrosexuella gifta och ogifta par. Samkönade killpar och ensamstående män.