Surrogatmödraskap i Mexico

Surrogatprogram i Mexico


Bli föräldrar genom en surrogatprocess i Mexico

Mexico


Surrogatprogram i Mexico vänder sig till samkönade killpar och ensamstående killar som vill bilda familj genom surrogatmödraskap. Fram till januari 2016 var surrogat lagligt i delstaten Tabasco, men är idag olagligt. I  övriga delar är det oreglerat. Således finns möjlighet att göra en process i vissa delstater som Cancun och Mexico City. “The law in Mexico City and Cancun is not regulated, meaning that surrogacy is neither banned nor permitted.”


Fördelen jämfört med andra destinationer är att i Mexico kan man återföra två embryo dvs ges möjlighet till tvillinggraviditet.

IVF-process sker genom hjälp av lokal äggdonator och embryotransfer till surrogatmoder genomförs i Mexico City. Möjligt att boka till ”traveling eggdonor” för extra kostnad. I Mexico finns även surrogatprogram för HIV positiva och möjlighet att få hjälp av två surrogater parallellt. Där äggen från donatorn delas och befruktas med varderas tilltänkta faders spermie.


Kriterier för att bli godkända att starta ett surrogatprogram är att ha godkänt på de medicinska tester som kliniken kräver. 


I alla våra surrogatprogram inågr koordinering genom hela processen. Vi samarbetar bara med de bästa IVF-klinikerna och lokala juristerna i Mexico City och Cancun.


Kontakta oss så berättar vi mera hur vi kan hjälpa er att bilda familj genom en surrogatprocess i Mexico.


01 Surrogatmoder


Alla surrogatmödrar ska ha minst ett eget barn. De går igenom såväl psykologiska som mediciska tester innan de blir godkända för en process. Matchning med surrogatmoder sker vanligtvis efter kliniken har skapat era embryo. Så det vet att det finns embryo att sätta in i surrogatmoderns livmoder.


Under hela graviditeten ges surrogatmoder psykologisk och medicinskt stöd. Hennes välmående är klinikens prioritet. Löpande genomförs konsultationer med läkare, ultraljud och klassiska tester som KUB mm.

 Läs mer här.


02 Äggdonator


Är ni behov av surrogatmoder och äggdonator har vi flera olika program för detta. Ni ges tillgång till en äggdonatordatabas där ni själva söker och hittar en äggdonator som passar just er. Alla äggdonatorer går igenom medicinska tester och ni får se profiler och bilder.


I programmen ingår lokal äggdonator. Men möjligthet att betala till för "traveling" äggdontor.


03 Processen

 

Surrogatmoder och fader registreras på barnets födelsebevis. När barnet är fött ska faderskapet fastställas med bla underlag som DNA-test, födelsebevis, avtal etc. Fastställan kan ske genom tingsrätt eller er kommun. Därefter kan ansökan om medborgarskap hos svenska ambassaden göras. Där de utfärdar tillfälligt pass för barnet att resa till Sverige med. Vår juridiska expert hjälper er genom alla steg. Väl hemma i Sverige fortsätter processen. Läs mer här om processen och här om vår legala support.

 


MEXICO 
STANDARDPROGRAM

Från 54 000 USD

Standardprogram för par som vill betala för de kostnader som uppkommer under processens gång. Program med egna ägg eller äggdonator.


 • Matchning med surrogatmoder
 • IVF/ICSI
 • 2 embryo transfers
 • Lokal jurist
 • Tillgång till äggdonatordatabas


MEXICO 
GARANTIPROGRAM

Från 71 500 USD  

Garantiprogram för par som vill veta kostnaden och garanteras att kliniken fortsätt med försök till ett barn föds.


 • Matchning med surrogatmoder 
 • Obegränsat antal IVF/ICSI
 • Obegränsat antal embryo transfers
 • Tillgång till äggdonatordatabas
 • Lokal jurist
 • Neonatalvård
MEXICO 
DUBBELTPROGRAM

Från 98 000 USD

Program där killpar vill dela på de donerade äggen för skapa embryo och sätta in i två surrogatmödrar. I förhoppning om två graviditeter och möjlighet till halvsyskon.


 • Matchning med surrogatmödrar
 • Tillgång till äggdonatordatabas
 • IVF/ICSI
 • Embryo transfer till 2 surrogatmödrar
 • Tillgång till äggdonatordatabas
 • Lokal jurist
 • Neontalvård


  Våra länder


  Vi har samarbeten främst i Ukraina, Georgien, Mexico, Colombia och USA. Men kan även erbjuda möjlighet i Kanada vid förfrågan. Vår mission är att hjälpa fler att få uppleva det fantastiska att bli föräldrar genom surrogatmödraskap. Vi kan hjälpa hetrosexuella gifta och ogifta par. Samkönade killpar och ensamstående män.