Om Surrogacy Sweden

"Vi hjälper ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar!"

OM OSS


Vi är transparanta, tillförlitliga och har ett stort engagemang.

Surrogacy Sweden erbjuder konsultation och support för barnlösa par i Norden. Vi hjälper till och navigerar er genom hela surrogatprocessen från start till att ni är hemma med ert barn. Vår mission är att hjälpa ofrivilligt barnlösa att bilda familj.


Vi har sedan 2012 engagerat oss ideellt och sedan 2017 via Surrogacy Sweden. Vi har stöttat

över 400 familjers resa

genom surrogatprocess utomlands.


Vi hjälper er med;

1. Först och främst erbjuder vi konsultation till barnlösa par och ensamstående som söker möjlighet att bilda familj via surrogatprocess utomlands. Vi hjälper er att förstå era alternativ inkluderat förstå kostnader, risker och vilka möjligheter som finns i olika länder via olika kliniker/agenturer. Vi erbjuder denna första konsultation gratis för par som enda vägen att bilda familj är via en surrogatprocess utomlands. Vi gör detta kostnadsfritt för att vi själva bildat familj med hjälp av en surrogatprocess utomlands, och vi vet hur svår navigerat det är att jämföra länder, kliniker och priser, men även hur svårt det är att hitta tillförlitliga svar. Vi ni sedan starta en process skriver ni avtal med oss och vi hjälper er hitta de bästa alternativen, inom ramen för er budget och utfrån respektive land/kliniks regler för vilka som kan få starta en process.

Vi har skapat samarbeten med de bästa, mest framgångsrika IVF-klinikerna och agenturerna över hela världen där surrogatmoderskap är tillåtet. Vi har förhandlat fram de bästa priserna till bästa servicen för de som vill starta sin surrogatprocess. Där vi förklarat vad som är viktigt för svenskar och hur svenskar process ser ut.


2. Det andra vi erbjuder som är minst lika viktigt för er som vill starta er surrogatprocess, är att vägleda och supporta er genom hela resan. Vi stöttar er med logistiska, administrativa och legala tjänster. För att underlätta varje steg i er process har vi tagit fram guider och manualer för processen alla steg. Allt för att korta ledtider och kapa kostnader. Vår egna erfarenhet är att ju bättre informerade ni är, desto större är er chans att lyckas. Hela processen kan kännas överväldigande och oöverskådlig, men ni kan när som kontakta oss för vägledning och stöd. Vi finns här för att vägleda er genom hela processen för att ni förhoppningsvis snart ska uppnå er dröm om ett barn. Dessutom sammanför vi er med andra par i samma situation genom vårt nätverk. Vi vet vikten av att dela denna resa med andra i samma situation.

Vi älskar att dela med oss av vår erfarenhet och det bästa vi vet är att kunna hjälpa fler par som är i samma situation vi varit i - att kunna bli föräldrar! För att fler ska få möjlighet att uppleva det fantastiska i att få bli förälder kämpar vi hela tiden för att hitta seriösa, etiska och tillförlitliga samarbetspartners för att ni ska kunna genomföra en process till en rimlig totalkostnad.


Välkomna boka en kostnadsfri konsultation!


VARFÖR TA HJÄLP AV OSS?


Vi har personlig erfarenhet av att bilda familj med hjälp av värdmoder och har gått igenom processen alla steg. Några i vårt team har inte gjort det en gång utan två gångar. Mycket kan alla göra själva, men ibland är det skönt att ta hjälp. Har ni det behovet så finns vi.

VÅR MISSION


Vår mission är att hjälpa  ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar!

.

VÅR VÄRDEORD


För oss är det viktigt att vara:

 

  • Transparanta
  • Tillförlitliga
  • Engagerade
  • Oberoende
  • Pålästa


VÅR HISTORIA


Över 200 familjer.

Vi har ideellt stöttat över 200 familjer sedan 2012. Vi har själva gått igenom processen flera gånger. 2018 startar vi Surrogacy Sweden för att vi vill hjälpa fler att bli föräldrar.

 
 

Nyhetsbrev


Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Fyll i din email och skicka.VILKA ÄR VI?


Alla i vårt team har personlig erfarenhet av blida familj genom en surrogatprocess.


Anna

Grundare


Är mamma till två barn födda via två olika surrogatprocesser i två olika länder. Anna är även en av grundarna till Föreningen för surrogatmödraskap och har sedan 2012 stöttat och gett support till stort antal familjer som fått barn via surrogatmödraskap.

Mauricio

Support


Är själv född i Colombia, vars familj driver IVF-klinik. Mauricio ger främst support för er som vill starta en surrogatprocess i Colombia.

Robert

Grundare


Är pappa till två barn födda via surrogatprocess i utlandet. Robert har under flera år hjälp andra par och ensamstående i deras resa genom en surrogatprocess i utlandet.Patrik

Support 


Är passa till två barn födda med hjälp av surrogatmoder i utlandet. Patrik ger support till samkönade som vill starta en surrogatprocess.

Markus

Jurist (jur.kand)


Är själv pappa till två barn via surrogatarrangemang. Markus har tidigare hjälpt par och ensamstående sedan 2013 att i Sverige erkännas som föräldrar och vårdnadshavare efter en surrogatprocess utomlands. 

Ambassdörer

Support


Vi har ett nätverk av ambassadörer som bidrar med vår support. Alla har personlig erfarenhet av surrogatprocess.