Vår support

Vår personliga support

 

 

SUPPORT

 

 

 Vi stöttar er dessutom med logistiska och administrativa tjänster. För att underlätta har vi tagit fram guider och manualer för processen alla steg. Allt för att korta ledtider och kapa kostnader för er. Men även för att få mer fakta om dit ni ska resa, var är det lämpligast att handla och var finns bra restauranger etc? Vad måste förberedas innan barnet föds och vad måste göras när ni är åter i Sverige? Våra egna erfarenheter är att ju bättre informerade ni är, desto större är er chans att lyckas. Hela processen kan kännas överväldigande och oöverskådlig, men i vårt erbjudande ingår att ni när som helst kan kontakta oss för vägledning och stöd.

 

Vi sammanför er genom vårt nätverk med andra par som befinner sig i samma situation. Vi vet vikten av att dela denna resa med andra då det hela tiden uppkommer en mängd frågor och funderingar. Det är skönt att dela denna resa med andra, då den är emotionellt och psykologisk tuff. Till exempel har vi startat slutna forum på FaceBook där likasinnade ställer frågor samt delar med sig av sina erfarenheter.  Vi håller strikt på konfidentiallitet och det är upp till var och en om man vill delta i möten, forum och nätverk.

 

 När ni väl är gravida och ska planera för återresan, är det mycket som ska tänkas på boende, ledighet, ekonomi och praktiska saker. Men framför allt rätt papper och avtal med för underskrifter. Inte bara för att komma hem till Sverige, utan även för processen som fortsätter väl hemma. Här har vi också tagit fram checklistor och guider för allt att tänka på.

 

 

I vår Support erbjuds bla:

 • Budgetutkast och betalningsplan för vald klinik/program
 • Val av land och klinik
 • Val av surrogatprogram med vald Klinik
 • Guide över vilka tester och dokument vald Klinik kräver för godkänna er
 • Guide att starta processen med tips inför första resan
 • Checklista inför födseln inkl instruktion vad ni förväntas förbereda
 • Checklista inför ansökan om medborgarska vid ambassaden inkl myndighetsformulär
 • Guide inför hemkomst (skatteverk och f-kassa) inkl fullmakt och formulär för folkbokföring
 • Samt uppdateringar kring aktuell lagstiftning
 • Personlig support och handledning genom hela processen
 • Legal support för legala processen som ni kan läsa om här.

 

Därutöver kan vi ge er extra personlig support för tex embryoshipping, översättning, koordinerning, transfer till och från flygplats i tex Kiev, tips på boende etc. Allt för att underlätta er process. Ställ fråga vad ni är i behov av för support så kontaktar vi er.

Guider

Vi har tagit fram relevanta guider för processen. Allt för att underlätta er vardag.


Budgetplanering

För att få en överblick och förståelse för när de olika kostanderna uppkommer. Men även vilka övriga utöver kliniken och agenturens kostnad bör man kalkylera med.


Checklistor

Vi har checklistorna för dig, inför första resan och inför att barnets födelse.


Myndighetsblanketter

Alla myndighetsblanketter har vi samlat i en mapp till er, så ni ska slippa lägga tid på att hitta rätt version och jaga in dessa.


Boende

Om inte boende ingår i ert paket, så har vi upparbetade kontakter som ni kan boka boende via. Där även tilläggstjänster som babyprodukter, transfer, städning och barnpassning kan bokas.


Nätverk och forum

Vi ordnar löpande träffar med individer som vill starta, har startat eller har gjort sin resa att bli föräldrar via surrogatmödraskap. Vi har även hemliga grupper och forum för respektive land på Facebook. Vi håller högt på integriteten. Kontakta oss för att få tillgång till dessa eller följ länken på bilden till vänster.


Reunion och support

Hur berättar man för sitt barn sättet de kom till på? Vår support fortsätter efter att er barn är fött. Vi finns som stöd även i denna process.


Supportgrupp

Gå med i "Surrogat - Supportgrupp", en sluten grupp på Facebook. Detta är en supportgrupp för alla som enda vägen till föräldraskap är eller har varit genom surrogatmödraskap. Syftet med gruppen är att ge stöd till er som vill starta processen, är i processen och genomgått processen. Bilda ett svenskt nätverk för värdmödrar, föräldrar och barn. Ge stöd till barn och föräldrar. Gå med genom klicka på bilden ovan. Obs! glöm inte svara på frågorna för att bli accepterade till gruppen.


Vill få informationen på Engelska finns en internationell supportgrupp, klicka på bilden nedan.