Om surrogatprocessen

OM SURROGATPROCESSEN

#9 STEG TILL FÖRÄLDRASKAP

 "Vi engagerar oss och investerar tid i varje pars individuella resa, vi uppmuntrar, vi stöttar och vi hjälper er att få surrogatprocessen att ta nästa steg. Vi finns till för er genom hela surrogatprocessen och ofta fortsätter kontakten långt efter avslutad process in i familjen och barnets liv. Surrogacy Sweden är inte bara en rådgivare, vi är även ett supportnätverk som skapas för livet. Vi älskar att hjälpa andra!"

 

Anna, grundare

 

Läs mer om oss

HUR FUNGERAR EN SURROGATPROCESS?

 

Se detta som en guide i nio steg till för att förstå surrogatprocessen som leder till föräldraskap. Processen kan tyckas komplicerad, men den blir lättare att förstå ifall vi går igenom varje steg för sig.

 

Med hjälp och support av Surrogacy Sweden kan du snabbt och enkelt starta resan till att bilda familj. Vår konsultation börjar alltid med en noggrann genomgång av dina förutsättningar och genomgång av alternativa kliniker över hela världen. När du känner dig bekväm och har valt ett lämpligt fertilitetsalternativ då börjar själva surrogatprocessen.

Steg 1: Välja land och klinik/agentur

Det är viktig att förstå de olika ländernas lagstiftning och skillnaderna mellan agenturer/klinikernas paket/program. Tex måste man vara ett hetrosexuellt gift par för att få göra en process i Ukraina. Medan i Georgien räcker det med att man är sambo. Vi går igenom era önskemål, behov och situation för att hitta bästa program för er surrogatprocess. Vi samarbetar med flera kliniker i Ukraina, Georgien, Colombia, USA och Mexico för tillfället. Men vi utvärderar hela tiden nya alternativ.

 

Steg 2: Fertilitetsutredning, egna ägg eller matchning med äggdonator

I vissa fall beror infertiliteten både på livmoder och ägg, då behöver ni en äggdonator. Men även om ni är ett killpar är ni i behov av en äggdonator. Därför är första steget att gå igenom en fertilitetsutredning, för att få svar på om egna ägg kan användas samt samtidigt säkerställa kvalitet på äggen och då avgöra sannolikheten för graviditet. Även mannen måste utreda kvaliteten på spermierna. Behövs en äggdonator så måste även denna individ genomgå en fertilitetsutredning för att säkerställa kvaliteten på äggen. Oftast bistår kliniken med donatordatabaser där Intended Parents själva kan vara med och påverka val av donator. Även infektionstester ska tas för mannen och kvinnan om hon ska använda sina egna ägg. Vi kan hjälpa er med tips på var ni kan göra dessa fertilitetsutredningar och tester. Exakt vilka tester hjälper vi er med, efter ni valt klinik och program, då de kan kräva lite olika tester. Men oftast väldigt lika.

 

Steg 3: Ägg/spermadonation och fertilisering 

I nästa steg måste surrogaten såväl som äggdonatorn genomgå hormonbehandling och förberedas för äggplock och embryoåterföring. Den kvinna som ska plockas på ägg ska ta hormonsprutor i ungefär två veckor innan själva äggplocket sker. I bland krävs det en längre behandling. Men den planeras individuellt utifrån testresultaten i dialog med behandlande läkaren. Inför fertiliseringen av äggen, donerar fadern samtidigt sina spermier som oftast fryses ner på kliniken i väntan på nästa steg, dvs att befrukta äggen efter äggplock.Steg 4: Matchning med surrogatmoder

Din klinik kommer att vara ansluten till en eller flera pålitliga surrogatförmedlare, men många kliniker erbjuder idag redan själva denna service. Surrogatmödrar rekryteras och administreras av specialiserade kliniker och agenturer i respektive land. Dessa kliniker och/eller agenturer kommer sedan att matcha er med en surrogat som är kvalificerad för processen det vill säga har blivit antagen av programmet enligt landets lagar samt blivit godkänd efter lämplighetsprövning som medicinska och psykologiska tester. Om ni har en kvinna som vill vara er surrogat och hjälpa er bära ert barn. Så kan flera av klinikerna bistå med det medicniska. Kontakta oss för mer information. Obs! i USA och vissa klinker görs steg 4 för steg 3.


Steg 5: Tester/screening och embryoinsättning

Fertiliseringen resulterar vanligtvis i flera livskraftiga embryon. De bästa kommer att användas först och resterande fryses ner ifall fler återföringar behövs. Om ni vill göra tester/screening av embryon (PGS/PGD) så odlas de då alltid till dag 5/6, sk blastocyster. Analysen tar ca 2 veckor och under tiden fryses embryon ner. När analysen är klar, så förbereder kliniken surrogaten för embryoinsättningen. Graviditetsmöjligheten efter embryoinsättningen i surrogatens livmoder, beror på embryonas kvalitet, surrogatens mottaglighet och självklart en del tur att allt stämmer och är korrekt synkat. En del kliniker förespråkar screening av embryo innan återföringen, men det är helt upp till er om ni vill göra det. Embryo återfördes tidigare vanligen på dag tre, men allt fler kliniker återför enbart blastocyster som då återförs dag 5-6.

 

Steg 6: Graviditet

Efter ungefär två veckor besöker surrogaten kliniken och tar blodprov. Är graviditet bekräftad sätts surrogaten under omedelbar mödravård. Undersökningar och ultraljudens frekvens varierar från klink och land. Vanligtvis sker de efter 12 veckor och därefter kvartalsvis där IP oftast får en möjlighet att medverka vid ultraljuden och samtidigt träffa surrogaten. Behov av fosterdiagnostik diskuteras i samråd med kliniken om frågeställningar skulle uppstå.

För att påskynda rättsprocessen bör tilltänkta namn för barnet fastställas ungefär 20 veckor in i graviditeten och då förbereda den legala processen som vår jurdiska expert hjälper er med. Läs mer här.

 

Steg 7: Födelse och återresa till Sverige

Inför beräknat födelsedatum skall IP vara förberedda och helst på plats där förlossningen sker. Boende för er vistelse ska vara förberett likväl som packning samt de avtal och handlingar som ni måste ha med er för den administrativa och legala processen. Det är viktigt att ni har med er alla dokument, blanketter, avtal och fullmakter för att inte fördröja processen.

 

Steg 8: Återresa till Sverige

Så snart ert barn är fött börjar byråkratin med barnets födelsebevis (birth certificate), faställelse av faderskap och passansökan. Processen skiljer sig något mellan länderna och här rekommenderar vi starkt att ni tar professionell hjälp för det kommer troligen påskynda er hemresa med veckor eller månader. Surrogacy Sweden är specialiserade på dessa processer och bistår gärna till fasta och konkurrenskraftiga priser. Genom göra rätt kan ni korta vistelsen utomlands -det gjorde vi. Tack vare en släkting som är fd domare fick vi råd att när vi skickade in stämningen för att fastställa faderskapet till tingsrätten be om att domen gäller dagen den tas. Det lyckades vi med och har på så vis hjälpt till att skapa en ny förutsättning för svenskar. Standard är annars att efter domen är fattad, ska man invänta att den vinner laga kraft efter 3 veckor. Men då det inte finns någon konflikt eller någon annan som gör anspråk på faderskapet kan domaren enligt svensk lag fatta beslut om att domen ska gäller från dagen den tas. Vi själv var förberedda på att stanna utomlands i 8-12 veckor. Vi kom hem efter en månad. Läs mer här.

 

Steg 9: Ankomst till Sverige och vårdnad

Alla IP oavsett land måste folkbokföra barnet i Sverige, samt driva ytterligare två processer för att båda föräldrarna (i de fall det finns två IPs) skall erhålla vårdnaden om barnet. Viktigt att tänka på det Försäkringskassan har 90 dagars regel för att fadern skall få ut de första 10 “pappadagarna” varför IP skyndsamt bör slutföra processen. Även dessa steg bistår gärna Surrogacy Sweden.

att starta en surrogatprocess utomland är det viktigt att vara påläst. Att förstå processen alla steg. Vi förklarar de olika stegen för dig.