Vän/släkting som surrogat

VÄN ELLER SLÄKTING SOM SURROGAT

LAGEN

I Sverige är det inte tillåtet att genomföra surrogatmödraskap inom svensk hälso- och sjukvård.


Dock finns det många kvinnor som vill hjälpa sin vän, syster eller svägerska och vara dess surrogatmoder. Därför väljer de att söka sig utomlands för att genomföra processen. Men där kvinnan sedan bär och föder barnet i Sverige. Om ni har frysta embryo och/eller ägg i Sverige hindra svensk lag er från att kunna flytta dessa utomlands. Ni måste alltså skapa nya embryo med eget äggplock utomlands av tilltänkta mamman eller med hjälp av äggdonator som kan bokas via våra samarbetskliniker.


VAL AV LAND FÖR PROCESS MED EGEN SURROGAT
De flesta behöver göra flera embryotransfer innan en graviditet uppnås. Det har hänt att det under denna surrogatprocess slutat med att vännen/släktingen inte kunnat fortsätta göra nya försök av medicinska eller personliga skäl. Då är det bra att veta förutsättningarna därefter om ni vill ha möjlighet använda era återstående embryo (om ni har kvar frysta embryo) med hjälp av en utländska surrogat.

- Länder som erbjuder IVF och äggdonation, men ej tillåter surrogat (tex Cypern, Estland och Spanien), då måste ni shippa era embryo till ett land där surrogatmödraskap är tillåtet. Dock finns det även då begränsningar;

- Lagen i vissa länder tillåter inte flytt av embryo ut ur landet

- Lagen i vissa länder tillåter ej ta emot embryo som är skapade med äggdonator utan enbart med kvinnans egna ägg


Så tänk igenom era alternativ innan, så ni inte låser in er i en lösning, då det både kan bli så ni inte har rätt att flytta dessa till annat land, men även om ni kan det medför det en extra kostande för shipping. Shipping i sig är också en risk.  Vår rekommendation är att starta er surrogatprocess med er svenska surrogat i ett land där surrogatmödraskap är möjligt. I fall er svenska surrogat inte kan fortsätta med nya försök och ni behöver vända er till en utländsk surrogat.


TESTER

När ni tar hjälp av en svensk kvinna som ska bära och föda ert barn i Sverige. Kommer ni innan ni blir godkända vid kliniken utomlands för skapa embryo och sätta in embryona  (IVF-processen) behöva göra medicinska tester. Varje klinik har egna listor på vilka tester som  surrogatmodern och de tilltänkta föräldrarna ska göra för att starta en process i utlandet vid deras klinik. I vissa länder krävs även pyskologiska tester av kvinnan som ska bära barnet och hennes make om hon har en sådan.


PRISER

Priserna beror på om ni kan använda tilltänkta mammans ägg och tilltänkta faderns spermie. Möjlighet finns för såväl äggdonation som spermiedonation.