Surrogat i övriga länder

ÖVRIGA LÄNDER


Surrogatmödraskap i Canada

Processen är strikt reglerat i lag och tillåter endast altruistisk surrogatmödraskap vilket innebär processer utan ersättning där surrogatmodern kan bara få betalt för mindre utgifter. Dock tillkommer medicinska kostnader (IVF) och kostnad för ev äggdonator (ED). Canada är öppet för alla.


Priser beror på vilken klinik. Men räkna med samma kostnad som i USA minus ersättningen till surrogatmoder. Dvs ca 1 msek. Vi har kontakter för den som önskar.

 

Väntetid för matchning med surrogatmoder är ca 18-36 mån

 

Surrogatmödraskap i Ryssland

Det är reglerat i lag vem som får genomgå en surrogatprocess och regleras i the Family Code of the Russian Federation and the Russian Law on the Population Healthcare. The medical aspect of surrogacy is revealed in Order 67 issued by the Russian Ministry of Healthcare.

 

The Healthcare Act No. 5487-1 Article 35 ‘Artificial Fertilization and Embryo Implantation’ och Order 67 of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation On appliance of AR

Surrogaten måste godkänna att den tilltänkta modern och fadern får stå på födelsebeviset efter barnet är fött.

 

Ryssland är öppet för heterosexuella par och ensamstående.

 

 

Övriga länder

Det finns andra länder där det även är möjligt för en process tex Grekland. Där krävs det att man går till domstol innan en process kan påbörjas. Vi har kontakter till kliniker i Grekland för den som önskar.