FAQ

DE VANLIGASTE FRÅGORNA ?

Nedan fyller vi på med de vanligaste frågorna som vi får.

A. VAD ÄR SURROGATMÖDRASKAP

Q.      Vad är IP?


IP är förkortning på Intended Parents, de tilltänkta föräldrarna.


Q.      Vad är surrogatmoderskap?


Det är när en kvinna bär och föder fram ett annat pars barn. Graviditeten tillkommer genom att spermie

och ägg befruktas utanför kroppen och odlas fram till ett embryo (IVF-process).


Q.      Vad är skillnaden på gestational surrogat och traditionell surrogatmoderskap?


Traditionell är när surrogatens ägg används. Dvs surrogaten har en biologisk koppling till barnet. Denna typ av surrogatmoderskap är aldrig upplägget när man startar processen utomlands via en seriös och renommerad klinik. Utan då är det gestational surrogat som gäller. Dvs att kvinnan som bär och föder fram barnet aldrig har någon biologisk koppling till barnet. Den biologiska kopplingen har de tilltänkta föräldrarna. 


Q.      Vad är skillnaden mellan altruistisk och kommersiell surrogatmoderskap?


Altruistisk är när en kvinna bär och föder fram ett barn till ett annat par utan någon ersättning. Kommersiell är när kvinnan får en kompensation för att bära och föda fram barnet.

 

Q.    Vilka är i behov av surrogat/en värdmoder?


Ofrivilligt barnlösa; par, samkönade par, ensamstående pappor, kvinnor som inte kan bära en graviditet pga risk för sitt och barnets liv, kvinnor födda utan livmoder, kvinnor som förlorat sin livmoder, kvinnor som av olika medicinska skäl inte kan bära ett par tex. Trasigt bäcken, missbildad livmoder, endometrios, asherman syndrom eller för högt immunförsvar som aborterar bort fostret etc etc. I vissa länder kan även ensamstående kvinnor erbjudas surrogat.


Q.      Kan jag som ensamstående förälder eller killpar starta processen?


Ja. Surrogat är ett möjligt sätt för ensamstående föräldrar och/eller killpar att bilda familj. Dock måste processen ske i länder som tillåter detta och via HBT-vänlig klinik/agentur. Oftast krävs enligt lag att det finns en biologisk förälder. Men det finns möjligheter för ensamstående kvinnor att ta hjälp av värdmoder och embryodonation/dubbel donation.

 

Q.      Vem är surrogat/värdmoder?


Kvinnor med olika bakgrund som vill hjälpa IP att bli föräldrar och bära deras barn. Alla surrogater måste uppfylla vissa krav innan de kan matchas med IP. Exakta screening och behörighetskrav bestäms i de flesta länder enligt lag, eller klinikens regler. Några vanliga är att visst åldersspann, ha hälsosam BMI, avstå från droger, röka och alkohol, ha mist ett eget barn, och tidigare haft minst en hälsosam graviditet utan komplikationer, få godkänt på medicinska och flera olika psykologiska tester. Svenska kvinnor som väljer att vara värdmoder gör det för att de oftas vill hjälpa en närstående att bära och föda deras barn.


B. HUR STARTAR JAG PROCESSEN


Q.      Vad är första steget?


Första steget är att göra research kring vilka länder som är ett alternativ för er utifrån medicinska skäl, familjekonstellation och budget. Därefter utvärdera de olika agenturerna och klinikerna. Denna konsultation erbjuder Surrogacy Sweden alla gratis genom ett personligt fysiskt möte eller via telefon/Skype.Q.      Är det någon åldersgräns?


Få länder har åldersgräns reglerat i lag. Utan det är klinikerna som oftast har satt en max åldersgräns. Vissa sätter en åldersgräns summerat på båda föräldrarnas ålder. Andera sätter en maxålder oavsett om man är man eller kvinna, gör processen som par eller ensamstående. Fråga oss så vet vi vilka länker och kliniker som har satt vilka gränser.


Q.      Vad är nästa steg när jag bestämt land och agentur/klinik?


Nästa steg är att börja samla in all dokumentation som specifikt krävs enligt landets lagar och klinikens egna krav för att bli godkända som IP (Intended Parents). Detta brukar vara medicinska journaler som styrker infertiliteten, personbevis och i vissa länder vigselbevis. I stort sett alla kräver att ni även ska ha nya medicinska undersökningar att ni är fria från infektionssjukdomar och diverse prover som styrker att spermie och äggkvalitén är tillräckligt bra för att ni ska lyckas bli gravida. Visar sig proverna att så inte är fallet finns möjighet till spermiedonation och/eller äggdonation.


Q.      Varför måste IP göra så mycket medicinska undersökningar?


Detta är för att säkerställa att IP är fysiskt, psykologiskt, juridiskt och ekonomiskt redo för surrogat och bilda familj. För IP innebär det vanligtvis medicinsk historisk information, nya medicinska tester och intervju för att göra en bedömning om IP:s lämplighet.


Q.      Vad krävs för att få starta en process och bli godkänd som IP?


Att ni blir godkända enligt respektive lands lagar krav för att få genomgå processen. Samt respektive kliniks egna etiska och medicinska restriktioner. All denna information kan vi gratis bistå er med.

 

Q.      Hur hittar jag en äggdonator?


När ni valt land och klinik så kommer ni antingen få förslag på äggdonator eller tillgång till en äggdonatordatabas att söka själva i. Vilket är fallet är olika från land och klinik.


Q.      Vad gör jag om jag behöver embryodonation?


Om du/ni är i behov av embryodonation är val av länder och klinker begränsade. Men möjligheten finns. Boka gratis konsultation med oss så berättar vi mer. Obs att det är skillnad på embryodonation och dubbel donation. Vid dubbeldonation väljer man separat äggdonator och spermadonator. Embryodonation, då är det redan skapta embryo.


 Q.     Kan jag skicka frysta embryo jag har utomlands?


Ja det kan ni. Dock är det begränsat till vilka kliniker ni kan skicka dessa beroende på om de är skapta med egna ägg eller donerade ägg. Vi vet vad respektive klinik i de olika ländera har för policy eller regler.


Q.      Hur lång tid tar hela surrogatprocessen?


Längden varierar beroende av olika faktorer; väntetid att matchas med en surrogatmoder, hitta en äggdonator och/eller när din kropp är redo att starta behandling inför ett äggplock, dina preferenser, antal cykler och embryoåterföringar som krävs för att uppnå graviditet och slutligen administrativa och legala processen. Om ni startar idag, kan ni vara föräldrar inom 1-2 år.


Q.      Hur stor är sannolikheten att lyckas få barn via en surrogatprocess?


Sannolikheten beror på kvaliteten på äggen och spermierna, i kombination med hur skickliga IVF-klinikens embryologer är och kvalitet på dess labb. Sen beror det på , hälsan och livskraften hos embryona och surrogatens hälsa och fertilitetshistorik. Kliniken hjälper dig/er att lägga upp ett program för att öka sannolikheten för en lyckad graviditet efter era specifika omständigheter. Dessutom erbjuder flera kliniker garantipaket som innebär att embryo återföringar görs till en graviditet uppnås. Vilket gör att den övergripande success rate vid surrogatprocess mycket hög. Den statistik som vi fått ta del av visar på hög sannolikhet att inom 3 försök fått positivt graviditetssvar.

  

Q.      Om jag har en vän eller släkting som vill vara värdmoder, hur gör vi då?


Enligt svensk lag är det inte tillåtet att ställa upp som surrogat och genomgå processen inom svensk häls- och sjukvård. Men det är heller inte förbjudet att åka utomlands. Så de flesta som väljer denna lösning, åker utomlands för att genomgå IVF-processen. Sedan föder surrogaten barnen inom svensk hälsosjukvård. Vill ni få tips om vart i världen ni kan vända er för denna hjälp kontakta oss.

 


Q.      Vad kan ni hjälpa oss med?


Vi erbjuder konsultation till ofrivilligt barnlösa som söker möjlighet att bilda familj via surrogatprocess utomlands. Vi hjälper er att förstå era alternativ inkluderat förstå kostnader, risker och vilka möjligheter som finns i olika länder via olika kliniker/agenturer. Vi erbjuder denna konsultation gratis för par som enda vägen att bilda familj är via en surrogatprocess utomlands. Vi gör detta kostnadsfritt för att vi själva bildat familj med hjälp av en surrogatprocess utomlands, och vi vet hur svår navigerat det är att jämföra länder, kliniker och priser, men även hur svårt det är att hitta tillförlitliga svar. Vi hjälper er hitta de bästa alternativen, inom ramen för er budget. Men även ni som kan bära ett barn kan vi hjälpa er hitta bra IVF-kliniker i utlandet som erbjuder allt från eget äggplock, äggdonator, embryodonation till dubbeldonation.


Q.      Om jag har genetiskt material fryst i Sverige kan vi använda dessa?


Tyvärr tillåter inte svenska lagen svenskar att flytta sitt egna genetiska material utanför landet.


Q.      Vilka samarbetar ni med?


Vi samarbetar och rekommenderar bar högt renommerade kliniker. Kliniker som har goda referenser och bara succés rate. Kliniker som har ett seriöst och transparant program, där vi kan analysera och förstå totala kostnadsbilden för er. Vårt mål är att hjälpa er hitta det mest kostnadseffektiva upplägget till bästa service och kvalitet.C. KOSTNADER


Q.      Vad kostar en surrogatprocess?


Dessa varierar avsevärt beroende på land och klinik. Antal försök, betalar ni per gång eller ett paket? Har ni garanti? Använder ni egna ägg eller donerade. I kostnaderna är det viktigt att tänka på alla kringkostnader också. Ni bör räkna med mellan 300 000 kr – 1 200 000 kr.

 

Q.    Hur finansierar jag en process?

Tyvärr är kostanderna höga. Många sparar, tar lån, får hjälp av släkt och vänner. Det finns inga banker än så länge som lånar ut för en process, utan de kräver oftast en säkerhet.


Q.    Vad är ett garantipaket?


Det är som en försäkring, ett garantipaket innebär att ni betalar lite extra än vad ett försök kostar, men är garanterade obegränsade antal embryotransfer. Dvs återföringar görs tills ni uppnått graviditet. Garantipaket erbjuds oftast enbart med prövade äggdonatorer. Det är en slags försäkring, de som lyckas första gången betalar lite för mycket och som kommer behöva göra flera försök kommer då ha erbjudits ett pris som blev bättre än om de skulle betalat per försök. Dock är det viktigt att förstå vad som ingår i dessa paket. Ingår kostnaderna i samband med förslossning, vad händer om barnet hamnar på neonatal etc etc. Här kan vi hjälpa er och guida er mellan de olika länderna och klinikernas garantipaket.


Q.      Vilken ersättning får värdmodern/surrogaten?


Det beror på land och klinik, i vissa länder där det endast är altruistiskt som är tillåtet utgår ingen ersättning. Men i grunden ska det ersätta inkomstbortfall och omkostnader. Tex i USA vid kommersiellt upplägg erhåller värdmodern ca $25.000-30.000

 


D. BLIR VI BARNETS LEGALA FÖRÄLDRAR DIREKT?


Q.      Anses vi som föräldrar och vårdnadshavare vid födelse?


Enligt svensk lag är den som föder barnet att anses som dess moder och vårdnadshavare. Därför måste IP processa via familjerätt eller tingsrätt för att i tre steg erhålla vårdnaden. Första steget är att faderskapet ska fastställas, andra steget att fadern ska få ensam vårdnad och tredje steget är att den andra partnern måste genomgå närståendeadoption.


Q.      Vem står på födelsebeviset?


Detta beror på landets lagar och regler. I Ukraina och Georgien står alltid IP på födelsebeviset. I USA beror det på delstatens lagar. Många surrogatvänliga delstater tillåter att IP få en ”bre-birth order” vilket ger instruktion till BB att fylla i IP på födelsebeviset.


Q.      Vad är en pre-birth order?


Det är när IP skickar in underlag och dokument till amerikansk domstol för att styrka och bevisa sitt föräldraskap. Så det kan fastställas via dom före barnets födsel.


Q.      Vad händer om surrogaten vill behålla barnet?


Utgångspunkten i ett surrogatarrangemang är att alla parter ingår det på frivillig basis. Värdmodern är införstådd från början att det inte är hennes barn. Vilket säkerställts genom psykologiska tester och intervjuer. Värdmodern/surrogaten har ingen laglig rättighet att behålla barnet i de flesta länder där det är tydligt reglerat. Värdmodern har heller ingen genetisk koppling till barnet. Surrogaten vet redan innan att det aldrig är hennes barn.E. NÄR KAN VI RESA HEM TILL SVERIGE MED BARNET?


Q.      Måste vi processa genom svensk tingsrätt för att få svenskt pass till barnet?


För att barn fött utomlands till svensk far ska kunna erhålla svenskt medborgarskap måste faderskapet fastställas och styrkas. Detta kan göras genom socialnämnden i din hemkommun. Men de flesta kommuner har inför strikta förhållningsregler att svenska par måste gå via tingsrätten. Det innebär att ni måste process på distans från utlandet om inte barnet föds i USA eller Canada. För då kan ni resa hem på amerikanskt vs kanadensiskt pass och sedan driva den legala processen hemifrån.

 

Q.    Hur lång tid tar det att fastställa faderskapet och erhålla pass till barnet?


Tiden är helt beroende av tre saker: hur väl förberedda ni själva är med att ha med er rätt dokument och avtal för underskrifter, att ni gör allt i rätt ordning och slutligen att ni även har turen med er på er sida att handläggningstiderna inom svenska myndigheter ej drar ut på tiden. Vår erfarenhet är att om ni har koll på de två första så skapar ni förutsättningar för svenska myndigheter och domstol att snabbare kunna handlägga ert ärende. Hela denna process kan vi hjälpa er med, så ni kan fokusera på barnet. Boka in ett möte med oss, så beskriver vi processen i detalj och hur vi kan hjälpa er.

Genom vår fantastiska släkting som är fd domare, fick vi goda råd. Som gjorde att vi gjorde vår stämning i tingsrätten för fastställandet av faderskapet på ett annat sätt. som nu blivit standard för hur IP gör sin stämning. Detta kan förkorta er vistesle utomlands 3 veckor. Vi är för evigt tacksamma för detta råd som nu hjälper så många barn att stå utan medborgarskap i 3 veckor kortare tid. Men även 3 veckor kortare tid tills barnet har en vårdnadshavare.


F. MEDBORGARSKAP OCH VÅRDNAD


Q.      Vi har hört att barn alltid föds statslösa och föräldralösa stämmer det?


Ja det stämmer. Sverige erkänner inte utländska fastställelser av föräldraskap. När barnet föds utomlands måste ni processa för att fastställa faderskapet som är en del av bevisningen för att kunna ansöka om medborgarskap och erhålla pass till barnet. Undantaget är i USA och Canada där barnet kan erhålla pass i landet de föds i. Men i alla fall är de föräldralösa, detta då Sverige anser att modern är den som föder barnet. Barnet har en vårdnadshavare först när fadern har fåt ensam vårdnad av barnet. Då har den en vårdnadshavare i Sverige.


Q.      Vad händer med barnet om IP omkommer innan vårdnaden är klar?


Det är viktigt att alla IP tänker igenom situationen och säkerställer att ha skrivit testamente. För att försöka ska så rättsäkert läge som möljigt för barnet..