Vän/släkting som surrogat

VÄN ELLER SLÄKTING SOM SURROGAT


LAGEN

I Sverige är det inte tillåtet att genomföra surrogatmödraskap inom svensk hälso- och sjukvård.


Dock finns det många kvinnor som vill hjälpa sin vän, syster eller svägerska och vara dess surrogatmoder. Därför väljer de att söka sig utomlands för att genomföra processen. Men där kvinnan sedan bär och föder barnet i Sverige. Om ni har frysta embryo och/eller ägg i Sverige hindra svensk lag er från att kunna flytta dess utomlands. Ni måste alltså skapa nya embryo med egen äggplock av tilltänkta mamman eller med hjälp av äggdonator som kan bokas via klinikerna.


TESTER

Medicinska tester krävs av både surrogatmodern och de tilltänkta föräldrarna för att starta en process i utlandet. I vissa länder krävs även pyskologiska tester av kvinnan som ska bära barnet.


PRISER

Priserna beror på om ni kan använda tilltänkta mammans ägg och tilltänkta faderns spermie. Möjlighet finns för såväl äggdonation som spermiedonation. Boka gratis konsultation så beskriver vi era olika möjliga alterantiv och sätter er i kontakt med kliniker i utlandet som kan hjälpa er och ger er prisindikationer.


Surrogacy Sweden har besökt klinikerna i Kiev, Ukraina och Tbilisi, Georgien som kan erbjuda er IVF-paket.


Kontakta oss så berättar vi mer.

Vår värdegrundObereoende - Transparans - Engagemang

KONTAKTA OSSVi svarar alltid på mail inom 24 timmar

FÖLJ OSS


Copyright © All Rights Reserved