9 steg till föräldraskap

Processen


Processen kan skilja sig från land till land.

9 STEG TILL FÖRÄLDRASKAP


Nedan beskriver vi de olika stegen som alla som vill bilda familj med hjälp av en värdmoder behöver gå igenom. Följ vår serie på Instagram och Facebook under #ninesteptoparenthood

01 Välja land och klinik


Budget, ekonomi, familjekonstellation och medicinska förutsättningar. Viktigt förstå landets lagar och klinikers labbkvalitet. Läs mer här.


02 Äggdonator eller egna


Alla parter måste genomgå medicinska tester. Finns möjlighet att använda egna ägg eller är du i behov av tillgång till en äggdonatordatabas.


03 Hitta surrogat

 

Er agentur/klinik hjälper er med matchningsprocess att hitta surrogatmoder.

 

04 IVF


Hormonbehandling, spermiedonation, äggdonation, fertilisering och odling. Samt ev screening av embryo för att upptäcka ev kromosomavvikelser. Läs mer här.


05 Embryo transfer


Fler och fler kliniker väljer att återföra blastocyster. Embryo som odlas till dag 5-6.


06 Graviditet


Kontroller, ultraljud och löpande kommunikation.

Samt vid behov fosterdiagnostik.

07 Födelse


Förberdelser inför avresa, ha med fullmakter och avtal. Direkt efter födelse fastställa faderskap,  DNA-test och få födelsebevis. Läs mer här.

08 Medborgarskap


Ansöks på ambassaden. Som i sin tur ansöker om samordningsnummer hos skatteverket. När de är klart kan ansökan om pass för barnet göras.

Vi kortade tiden med 3 veckor för att göra stämningen på rätt sätt. Läs om processen här.

09 Hemkomst och vårdnad


Vid hemkomst måste barnet folkbokföras i Sverige. Legala processen fortsätter med ensam vårdnad för fadern och närstående adoption för den andra partnern/modern. Ansökan om föräldrapenning.

Vår värdegrundObereoende - Transparans - Engagemang

KONTAKTA OSS


Vi svarar alltid på mail inom 24 timmar

FÖLJ OSS

Copyright © All Rights Reserved