Hur funkar det

9 STEG TILL FÖRÄLDRASKAP

HUR FUNKAR DET?

"Vi engagerar oss och investerar tid i varje pars individuella resa, vi uppmuntrar, vi stöttar och vi hjälper er att få processen att ta nästa steg. Vi finns till för er genom hela surrogatprocessen och ofta fortsätter kontakten långt efter avslutad process in i familjen och barnets liv. Surrogacy Sweden är inte bara en rådgivare, vi är även ett supportnätverk som skapas för livet. Vi älskar att hjälpa andra!"

 

Anna, grundare

HUR FUNGERAR EN SURROGATPROCESS?

 

Se detta som en guide i nio steg till för att förstå surrogatprocessen som leder till föräldraskap. Processen kan tyckas komplicerad, men den blir lättare att förstå ifall vi går igenom varje steg för sig.

 

Med hjälp och support av Surrogacy Sweden kan du snabbt och enkelt starta resan till att bilda familj. Vår konsultation börjar alltid med en noggrann genomgång av dina förutsättningar och genomgång av alternativa kliniker över hela världen. När du känner dig bekväm och har valt ett lämpligt fertilitetsalternativ då börjar själva surrogatprocessen.

Steg 1: Välja land och klinik/agentur

Det är viktig att förstå de olika ländernas lagstiftning och skillnaderna mellan agenturer/klinikernas paket.

 

Steg 2: Hitta äggdonator eller använda egna ägg

I vissa fall beror infertiliteten både på livmoder och ägg, då behöver ni en äggdonator. Men även om ni är ett killpar är ni i behov av en äggdonator. Därför är första steget att gå igenom en fertilitetsutredning, för att få svar på om egna ägg kan användas samt samtidigt säkerställa kvalitet på äggen och då avgöra sannolikheten för graviditet. Även mannen måste utreda kvaliteten på spermierna. Behövs en äggdonator så måste även denna individ genomgå en fertilitetsutredning för att säkerställa kvaliteten på äggen. Oftast bistår kliniken med donatordatabaser där Intended Parents själva kan vara med och påverka val av donator.

 

Steg 3: Hitta en surrogatmoder

Din klinik kommer att vara ansluten till en eller flera pålitliga surrogatförmedlare, men många kliniker erbjuder idag redan själva denna service. Surrogatmödrar rekryteras och administreras av specialiserade kliniker och agenturer i respektive land. Dessa kliniker och/eller agenturer kommer sedan att matcha er med en surrogat som är kvalificerad för processen det vill säga har blivit antagen av programmet enligt landets lagar samt blivit godkänd efter lämplighetsprövning som medicinska och psykologiska tester. Om ni har en kvinna som vill vara er surrogat och hjälpa er bära ert barn. Så kan flera av klinikerna bistå med det medicniska. Kontakta oss för mer information.

 

Step 4: Ägg/spermadonation och fertilisering

I nästa steg måste surrogaten såväl som äggdonatorn genomgå hormonbehandling och förberedas för äggplock och embryoåterföring. Den kvinna som ska plockas på ägg ska ta hormonsprutor i ungefär två veckor innan själva äggplocket sker. Den biologiske fadern donerar samtidigt sina spermier som oftast fryses ner på kliniken i väntan på nästa steg.

 

Steg 5: Embryoåterföring

Fertiliseringen resulterar vanligtvis i flera livskraftiga embryon. De bästa kommer att användas först och resterande fryses ner ifall fler återföringar behövs. Graviditetsmöjligheten efter embryoåterföring beror på embryonas kvalitet, surrogatens mottaglighet och självklart en del tur att allt stämmer och är korrekt synkat. En del kliniker förespråkar screening av embryo innan återföringen. Embryo återförs vanligen på dag tre eller odlas vidare till blastocyster som då återförs dag 5-6.

 

Steg 6: Graviditet

Efter ungefär två veckor besöker surrogaten kliniken och tar blodprov. Är graviditet bekräftad sätts surrogaten under omedelbar mödravård. Undersökningar och ultraljudens frekvens varierar från klink och land. Vanligtvis sker de efter 12 veckor och därefter kvartalsvis där IP oftast får en möjlighet att medverka vid ultraljuden och samtidigt träffa surrogaten. Behov av fosterdiagnostik diskuteras i samråd med kliniken om frågeställningar skulle uppstå.

För att påskynda rättsprocessen bör tilltänkta namn för barnet fastställas ungefär 30 veckor in i graviditeten.

 

Steg 7: Födelse och återresa till Sverige

Inför beräknat födelsedatum skall IP vara förberedda och helst på plats där förlossningen sker. Boende för er vistelse ska vara förberett likväl som packning samt de avtal och handlingar som ni måste ha med er för den administrativa och legala processen.

 

Steg 8: Återresa till Sverige

Så snart ert barn är fött börjar byråkratin med barnets födelsebevis (birth certificate), faställelse av faderskap och passansökan. Processen skiljer sig något mellan länderna och här rekommenderar vi starkt att ni tar professionell hjälp för det kommer troligen påskynda er hemresa med veckor eller månader. Surrogacy Sweden är specialiserade på dessa processer och bistår gärna till fasta och konkurrenskraftiga priser. Genom göra rätt kan ni korta vistelsen utomlands -det gjorde vi. Tack vare en släkting som är fd domare fick vi råd att när vi skickade in stämningen för att fastställa faderskapet till tingsrätten be om att domen gäller dagen den tas. Det lyckades vi med och har på så vis hjälpt till att skapa en ny förutsättning för svenskar. Standard är annars att efter domen är fattad, ska man invänta att den vinner laga kraft efter 3 veckor. Men då det inte finns någon konflikt eller någon annan som gör anspråk på faderskapet kan domaren enligt svensk lag fatta beslut om att domen ska gäller från dagen den tas. Vi själv var förberedda på att stanna utomlands i 8-12 veckor. Vi kom hem efter en månad.

 

Steg 9: Ankomst till Sverige och vårdnad

Alla IP oavsett land måste folkbokföra barnet i Sverige, samt driva ytterligare två processer för att båda föräldrarna (i de fall det finns två IPs) skall erhålla vårdnaden om barnet. Viktigt att tänka på det Försäkringskassan har 90 dagars regel för att fadern skall få ut de första 10 “pappadagarna” varför IP skyndsamt bör slutföra processen. Även dessa steg bistår gärna Surrogacy Sweden.

att starta en surrogatprocess utomland är det viktigt att vara påläst. Att förstå processen alla steg. Vi förklarar de olika stegen för dig.

Vår värdegrund

 

 

Obereoende - Transparans - Engagemang

KONTAKTA OSS

 

Vi svarar alltid på mail inom 24 timmar

FÖLJ OSS

Copyright © All Rights Reserved