9 steg till föräldraskap

Processen

 

Processen kan skilja sig från land till land.

9 STEG TILL FÖRÄLDRASKAP

 

Nedan beskriver vi de olika stegen som alla som vill bilda familj med hjälp av en värdmoder behöver gå igenom. Följ vår serie på Instagram och Facebook under #ninesteptoparenthood

01 Välja land och klinik

 

Budget, ekonomi, familjekonstellation och medicinska förutsättningar. Viktigt förstå landets lagar och klinikers labbkvalitet. Läs mer här.

 

02 Äggdonator eller egna

 

Alla parter måste genomgå medicinska tester. Finns möjlighet att använda egna ägg eller är du i behov av tillgång till en äggdonatordatabas.

 

03 Hitta värdmoder

 

Er agentur/klinik hjälper er med matchningsprocess att hitta värdmoder.

 

04 IVF

 

Hormonbehandling, spermiedonation, äggdonation, fertilisering och odling. Samt ev screening av embryo för att upptäcka ev kromosomavvikelser. Läs mer här.

 

05 Embryo transfer

 

Fler och fler kliniker väljer att återföra blastocyster. Embryo som odlas till dag 5-6.

 

06 Graviditet

 

Kontroller, ultraljud och löpande kommunikation.

Samt vid behov fosterdiagnostik.

07 Födelse

 

Förberdelser inför avresa, ha med fullmakter och avtal. Direkt efter födelse fastställa faderskap, DNA-test och få födelsebevis. Läs mer här.

08 Medborgarskap

 

Ansöks på ambassaden. Som i sin tur ansöker om samordningsnummer hos skatteverket. När de är klart kan ansökan om pass för barnet göras.

Vi kortade tiden med 3 veckor för att göra stämningen på rätt sätt. Läs om processen här.

09 Hemkomst och vårdnad

 

Vid hemkomst måste barnet folkbokföras i Sverige. Legala processen fortsätter med ensam vårdnad för fadern och närstående adoption för den andra partnern/modern. Ansökan om föräldrapenning.

Vår värdegrund

 

 

Obereoende - Transparans - Engagemang

KONTAKTA OSS

 

Vi svarar alltid på mail inom 24 timmar

FÖLJ OSS

Copyright © All Rights Reserved